به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، تعرفه گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیونی با اسم تنظیم مقررات ارتباطات انجام می گیرد و تعرفه های تعیین شده در چارچوب مصوبه های این کمیسیون، توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به ذی نفعان ابلاغ می گردد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نهاد مستقلی هست که […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، تعرفه گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیونی با اسم تنظیم مقررات ارتباطات انجام می گیرد و تعرفه های تعیین شده در چارچوب مصوبه های این کمیسیون، توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به ذی نفعان ابلاغ می گردد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نهاد مستقلی هست که وظیفه سیاست گذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد.

ازسوی دیگر، تهیه پهنای گروه اینترنت از خارج از کشور و توزیع آن در داخل، وظیفه دولت و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن شرکت ارتباطات زیرساخت کشور  هست. سیاست شرکت ارتباطات زیرساخت همان گونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده هست، عرضه پهنای گروه اینترنت توسط شرکت زیرساخت به عنوان شرکتی دولتی هست و در چند ماه موخر نیز چند مرتبه نرخ اینترنت شرکت زیرساخت به اپراتورها کاهش پیدا کرده که این کاهش نرخ، رشد درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را بهمراه داشته و مجال رقابتی را برای اپراتورها فراهم کرده هست.

نرخ اینترنت گران نخواهد گردید؟

اما جدیدا مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد احتمال تغییر نرخ اینترنت در سال آینده گفته هست که این شرکت برای تغییر نرخ اینترنت هیچ طرحی ندارد و نرخ اینترنت توسط شرکت زیرساخت در سال آینده گران نخواهد گردید.

صادق عباسی شاهکوه در اظهار کرد وگو با یکی از رسانه ها، با اشاره به احتمال افزایش نرخ مکالمات بین الملل تاکید کرده که تنها افزایش نرخ درصورت تغییر قراردادها و افزایش و نوسانات نرخ ارزی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان ارز نیمایی خریداری می گردد، در بحث مکالمات بین الملل هست که به طور مستمر به این شکل بوده و با نرخ نرخ اعلامی دولت تغییر دارد.

اما رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی مدتی قبل با بیان این که طی چند ماه پیش، با افزایش نرخ ارز، هزینه های خدمات اپراتورها نیز افزایش یافت اما در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف و کف برای نرخ ها تعیین شده هست، تاکید کرده بود که اپراتورها مجازند بین سقف و کف و طبق تحلیلی که از بازار دارند، نرخ ها را اعلام کنند.

حسین فلاح جوشقانی این را هم اظهار کرد که اپراتورها در دو سال گذشته با توجه به شرایط بازار، تعرفه ها را در کمترین میزان اعلام می کردند، اما حالا با توجه به شرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش یافته هست؛ به به صورتی که اینترنت ۱۰ درصد و مکالمه ها با دو برابر افزایش نرخ رو به رو می باشند که این افزایش هم چنان بر طبق مقررات هست. مخابرات با طرح هم کدسازی ۷۰ درصد نرخ ها را کاهش داد، اما حالا نرخ ها به سقف دست یافته هست و بر طبق جمع بندی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمتی خلاف قانون و بالاتر از سقف تعیین شده نداشتیم.

با این وجود، در مدلی که شرکت ارتباطات زیرساخت در پی اجرای آن هست، اپراتورها قرارداد خود برای مکالمات بین الملل را منعقد می کنند و هزینه و درآمد هم ذی ربط به خودشان می گردد و تنها باید هزینه جابه جایی ترافیک را به شرکت زیرساخت جابه جا کنند که رشد بازار و کاهش هزینه اپراتورها با دریافت تخفیف از قراردادها را در پی دارد و شرکت زیرساخت نیز دیگر درگیری برای قرارداد با اپراتورهای داخلی و بیگانه نخواهد داشت.

بر این اساس، بالغ بر ۸ درصد از هزینه شرکت های اپراتور، بابت خدمات دریافتی از شرکت ارتباطات زیرساخت ایران هست که این دسته از خدمات دربردارنده تامین پهنای گروه اینترنت، ترافیک بین الملل، فضا و ابزارها زیرساختی و جابه جایی بین استانی هست که به گفته کارشناسان، با کاهش نرخ سرویس ها ازسوی شرکت زیرساخت، اپراتورها مجال رشد بیش تری دارند.

  پیش از این، هزینه واگذاری پهنای گروه اینترنت به اپراتورها طبق پیک مصرفی ماهانه محاسبه می گردید، اما طبق مدل جدید، پنج درصد بالاترین پیک مصرفی حذف و پس از ان پیک باقی مانده ۹۵ درصد ظرفیت مصرفی دیتا، به طور پلکانی، ملاک استفاده اپراتورها برای محاسبه هزینه پهنای گروه آنان می باشد. این شیوه محاسبه هزینه واگذاری، نرخ خدمت پهنای گروه اینترنت را برای مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت که اپراتورها می باشند، حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد داد.

اما در شیوه جدید، محاسبه به طور تجمیع کشوری پهنای گروه انجام خواهد گردید؛ این روش به تمرکززدایی شبکه اپراتورها در زمینه سیاست های شبکه ملی اطلاعات کمک می کند. بدین ترتیب با روش محاسبه تجمیعی جدید، هزینه واگذاری این خدمات، حدود شش درصد دیگر کاهش خواهد یافت.

در این باره، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت قبل از این، با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ بنابراین اعمال شیوه جدید محاسبه پهنای گروه، تبیین کرده بود که این کاهش نرخ با ایجاد  فرصت رقابتی برای اپراتورها، زمینه افزایش رضایت اعضاء پایانی را فراهم می کند.

درنهایت، بر طبق برنامه تدوین شده، قسمت شرکت ارتباطات زیرساخت از درآمد اپراتورها تا پنج سال آینده به پنج درصد کاهش خواهد یافت که این به معنای آن هست که بخش دولتی و حاکمیتی کوشش می نماید نقش قابل ملاحظه ای در گسترش بازار و رونق اکتساب وکارهای نوین ICT  کشور ایفا کند. البته نکته دیگری هم که در این زمینه وجود دارد، به آمادگی های بخش خصوصی بازمی گردد و این که آیا برای ورود بخش خصوصی به این مبحث، زیرساخت های لازم ایجاد شده و مشخص هست که باید پهنای گروه را از چه کانالی و چه تعرفه ای خریداری کنند و آن را با چه تعرفه و ضوابطی در داخل کشور توزیع کنند و اصلا این که بسترهای لازم شرایط مناسب برای این شرکت ها تا چه میزانی ایجاد شده هست؟

انتهای پیام

خبرنگار: فائزه طاهری

دبیر خبر: فاطمه محمدنژاد