به گزارش خبرنما به نقل از واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر طی حکمی از طرف مهندس فردین خورشید یان سرپرست شهرداری بندر بوشهر ایمان چارکی به عنوان مشاور مالی ٬ اداری و برنامه ریزی شهرداری منصوب گردید. سرپرستی روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت و سایت خبری خبرنما این […]

به گزارش خبرنما به نقل از واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر طی حکمی از طرف مهندس فردین خورشید یان سرپرست شهرداری بندر بوشهر ایمان چارکی به عنوان مشاور مالی ٬ اداری و برنامه ریزی شهرداری منصوب گردید.
سرپرستی روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت و سایت خبری خبرنما این انتصاب را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزوان برای همه کارکنان خدوم شهرداری بندر بوشهر و سرپرست محترم  این مجموعه دارند.