به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، پژوهش را باید سنگ بنای تعلیم دانست. بدون پژوهش ایستایی و سکون بر دانش آدم چیره خواهد گردید. جایگاه پر اهمیت پژوهش و محقق در ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بر آن داشت تا در ۱۳۷۹ هجری خورشیدی به منظور گسترش مقوله پژوهش در کشور، چهارمین […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، پژوهش را باید سنگ بنای تعلیم دانست. بدون پژوهش ایستایی و سکون بر دانش آدم چیره خواهد گردید. جایگاه پر اهمیت پژوهش و محقق در ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بر آن داشت تا در ۱۳۷۹ هجری خورشیدی به منظور گسترش مقوله پژوهش در کشور، چهارمین هفته آذر را «هفته پژوهش» نامگذاری کند و یک هفته در سال توجه همه را به مقوله با اهمیت و پراهمیت پژوهش متمرکز دارد؛ با این وجود این حوزه به طور مستمر با چالش هایی مواجه است که توجه به آن توان دارد راهگشای برطرف مشکلات و موانع پیشرفت پژوهش و تحقیق در کشور باشد.

از همان سال تاحالا سالانه در هفته پژوهش جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در کشور برگزار می شود. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و معرفی توانمندی ها، ایجاد ارتباط میان محققان کشور و تقدیر از پژوهشگران برگزار می شود. مبنای انتخاب پژوهشگران طبق اعلام وزارت علوم و طبق تشکیل کمیته ۵۰ نفره برای بررسی اطلاعات در بخش های مکرر من جمله مقالات به تفکیک فارسی و انگلیسی و طرح های پژوهشی، کتاب های منتشر گردیده، عضویت در هیأت  تحریه ها و همکاری با مجلات معتبر و شاخص اچ ایندکس است.

بررسی نقش محقق در تولید علم، نقش محقق در ارتباط با صنعت و جامعه، نقش محقق در حل مشکلات کشور، فعال بودن در عرصه بین المللی، برنامه محوری محقق و پرهیز از پراکنده کاری در خلق آثار فاخر و ثبت اختراع، اکتشاف و ابتکار من جمله مهمترین شاخص های انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر در کشور است. سال کنونی در نوزدهمین دوره از این جشنواره از میان ۲۴ محقق و فناور برتر کشوری، سه محقق و یک فناور از اصفهان درخشیدند.

با توجه به اهمیت مبحث پژوهش در کشور، ایسنا میزگردی با عنوان “آینده پژوهی؛ بررسی چالش ها و راهکارهای برطرف مشکلات پژوهش” با توجه به اهمیت مبحث پژوهش در کشور، ایسنا میزگردی با عنوان “آینده پژوهی؛ بررسی چالش ها و راهکارهای برطرف مشکلات پژوهش” با حضور دکتر آرش شاهین-عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، دکتر امید عودباشی-عضو هیأت علمی گروه علوم انسانی و هنر دانشگاه هنر اصفهان، مهندس فرید رهایی بخش- رییس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان به عنوان برگزیدگان برتر کشوری و دکتر محسن طاهری دمنه-مدیرگروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان برگزار نمود. دکتر نضال صراف زادگان-عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و از پژوهشگران برگزیده کشور نیز دیگر مدعو این میزگرد بود که حضور نیافت.

این کارشناسان بر ضرورت تغییر در پژوهش کشور تصریح کردند و خواستار الگوگیری از سیستم های موفق پژوهشی در دنیا و پیاده سازی این روش ها در کشور گردیدند. به قول آنان، نبود نظام بررسی مناسب در حوزه پژوهش کشور، نبود نرمال یکسان سازی بررسی بروندادهای پژوهشی در دانشگاه های کشور و نبود مکانیزم نظامند برای برطرف دغدغه های پژوهشگران من جمله موانعی است که بر سر راه پژوهش در کشور قرار دارد.

آنان بروکراسی های اداری پیچیده موجود در دانشگاه های کشور را عاملی دست و پا گیر بر سر راه پژوهشگران کشور عنوان نمودند و بر ضرورت آزادی عمل زیادتر دانشگاه و ارتباط دانشگاه با جامعه تاکید داشتند.

ما پژوهشگران بیشتر از آنکه دیده شویم، می خواهیم شنیده شویم

عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان که به عنوان محقق برتر سال ۹۷ کشور در گروه علوم انسانی انتخاب گردیده است درخصوص کارکرد پژوهشی پنج ساله خود، اظهار کرد: زمینه تخصصی بنده “مدیریت کیفیت” عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان که به عنوان محقق برتر سال ۹۷ کشور در گروه علوم انسانی انتخاب گردیده است درخصوص کارکرد پژوهشی پنج ساله خود، اظهار کرد: زمینه تخصصی بنده “مدیریت کیفیت” است که در این حوزه و حوزه های مربوط با آن با چاپ ۱۱ جلد عنوان کتاب کاربردی، ۴۷۰ مقاله که بیشتر از نیمی از آنان بین المللی است، بیش از۳۰ طرح تحقیقاتی خاتمه یافته کاربردی و با شاخص اچ  ۱۷ و تعداد ارجاعات ۸۷۰ در سیستم اسکوپوس و شاخص اچ ۲۶ و تعداد ارجاعات ۲۹۰۰ در گوگل اسکولار به عنوان محقق برتر کشوری انتخاب گردیدم.

آرش شاهین، اولویت دار بودن کیفیت بروندادهای پژوهشی، تاثیرگذاری آثار علمی بر صنعت و جامعه و بین المللی بودن فعالیت های علمی پژوهشگران را به عنوان مهمترین ملاک های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتخاب محقق برتر در سال ۹۷ برشمرد.

او یکی از چالش های پیش روی پژوهش در کشور را در نظام بررسی مقالات عنوان نمود و اظهار کرد: رده بندی علمی کشورها طبق سیستم اسکوپوس است و به همین سبب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بررسی پرونده های کاندیدهای محقق برتر، ملاک کلیدی را بر پایه این پایگاه نمایه سازی قرار داده و دانشگاه ها نیز باید در نقشه راه خود، این پایگاه را برای بررسی علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی کانون قرار دهند.

محقق برتر در سال ۹۷ با بیان اینکه ایران طبق تعداد مستندات علمی منتشر گردیده در پایگاه سایماگو که بر پایه اسکوپوس است، رده ۱۶ جهان را دارد، تصریح نمود: تعداد و کمیت مقاله های علمی با اهمیت است، اما از طرفی طبق شاخص اچ، ایران در جایگاه ۴۲ جهان قرار دارد، در نتیجه، کیفیت مقالات و تعداد ارجاعات به آنان نیز حائز اهمیت است.

افراط و تفریط بررسی اندکی و کیفی مقالات آفت پژوهش در کشور

او اظهار کرد: افراط و تفریط در نظام بررسی اندکی و کیفی مقالات در کشور آفت پژوهش است. تا پیش از سال ۹۲ تمرکز بر تولید اندکی مقالات بود و افزایش شتاب علمی با افزایش تعداد مقالات شکل گرفت، اما این شتاب و ارتقاء جایگاه علمی تا سطحی جواب داد و در سال های موخر رویکرد به سمت چاپ مقاله در نمایه های بین المللی معتبرتر پیش رفته و بر کیفیت بروندادها تمرکز بیشتری شده است. باید توجه داشت افزایش کمیت مقالات با کیفیت با هم در بالا بردن جایگاه علمی کشور تاثیر دارد. در نتیجه تنها پرداختن به توسعه اندکی یا پرداختن به توسعه کیفی به مصلحت نیست، لکن توسعه متوازن اندکی و کیفی مقالات باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، اضافه کرد: این سیاست بدون توجه به بلوغ دانشگاه ها و سطح و توانمندی اساتید و یکپارچگی این بلوغ در سطح دانشگاه ها قابل انجام نیست. علاوه بر این باید توجه داشت تعداد و رده مجلات با نمایه های معتبر بین المللی در رشته های علوم انسانی، هنر، علوم پایه و فنی مهندسی فرق دارد. در نتیجه اگر سیاست کلی برای تمام رشته ها انتخاب شود و طبق آن، تنها کیفیت و مجلات با رده های بالا در دستور کار قرار گیرد، این نگرانی وجود دارد که امکان دارد به زودی شاهد کاهش رشد علمی در کشور باشیم.

فقدان نرمال یکسان در دانشگاه ها برای بررسی بروندادهای پژوهشی

شاهین در بخش دیگری از گفته های خود با نگاه انتقادی، اظهار کرد: در ایران هر دانشگاهی نظام رده بندی و بررسی خاص خود را برای مجلات بین المللی مدنظر داشته است. برای مثال در یک دانشگاه، ملاک بررسی، مجلات با نمایه ISI است یا در یک دانشگاه ملاک مجلات با نمایه اسکوپوس است. این در حالی است که امروزه دانشگاه های معتبر در بیشتر کشورهای توسعه یافته تر از نظام های جامع تری مثل ABDC استفاده می نمایند که در آن، هر دو نمایه موردنظر قرار می گیرد و مجلات در یک طبقه بندی کلی در چهار گروه طبقه بندی می گردند. بدین ترتیب یک دانشگاه با حذف یک نمایه، ناگهان خود و کشورش را از دور رقابت علمی در سطح بین المللی محروم نمی کند.

او با تاکید بر اینکه بعضی اعضای هیأت علمی توان دارند به خودی خود نقش یک دانشگاه را ایفا کنند، اظهار کرد: بعضی اشخاص به دانشگاه می آیند تا از برند دانشگاه استفاده نمایند و بالا بردن یابند، از طرفی دیگر بعضی اعضای هیأت علمی آن قدر توانمندند که دانشگاه را به یک برند مبدل می کنند. این گروه دوم بسیار کلیدی می باشند و باید به عنوان ذخائر و سرمایه های استراتژیک انسانی به آنان توجه شود و ضمن حراست از آنان، امکانات و تسهیلات کافی در اختیار آنان قرار داده شود تا در دانشگاه ها منشاء دگرگونی و تعالی گردند. این حرکت چندی است در دانشگاه اصفهان با عنوان شناسایی و پشتیبانی از نوآوران تأثیرگذار به عنوان مرجع علمی شروع شده که امید است به اغراض عالی خود نایل آید.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان تصریح نمود: گاهی امکان دارد فراز و نشیب ها در مسیر توسعه پژوهش در کشور فراوان باشد و موانع و تهدیدات بر سر راه پژوهشگران آنان را دلسرد کند، اما اگر اعضای هیأت علمی از آن گروهی باشند که باعث می شود دانشگاه به وسیله آنان برند شود، به طور مستمر نگاهی دوراندیشانه دارند و نه فقط از موانع به سادگی گذر می کنند، لکن از تهدیدها مجال می سازند و با اکتساب موفقیت، فضای امید و نشاط را بر محیط دانشگاه حاکم می کنند.

شاهین با بیان اینکه در حال حاضر زیادتر دانشگاه ها به نحو آموزشگاه فعالیت می کنند تا پژوهشگاه، اظهار کرد: باید از این چهارچوب خارج شویم و الگوگیری از سیستم های معتبر دنیا راهکار برطرف این چالش است.

او اضافه کرد: در یکی از طرح های پژوهشی کاربردی خود، الگویی برای سرآمدی پژوهش در ایران تدوین کرده ام که در آن معیارها به دو بخش توانمندسازها و نتیجه های تقسیم شده اند. در بخش نخست مثل تمام الگوهای سرآمدی در جهان، رهبری پژوهش کانون کلیدی است و با تکیه بر آن، پنج راهکار متمایز توانمندساز، زیرساخت توسعه پژوهش را فراهم می آورد تا سر انجام بتوان به نتیجه های مورد انتظار دست یافت.

این استاد دانشگاه تصریح نمود: این الگو با الهام از نشان «الله» طراحی شده است تا اندیشه تعالی و تکامل در آن نهادینه شده باشد.  

 او علاوه بر این بر ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و اظهار کرد: در ایران زیادتر در بخش تجاری سازی مالکیت فکری، انتشارات علمی و دانش علمی مستند و تعاملات غیررسمی به طور برپایی کنفرانس ها اقداماتی پراکنده انجام می شود که کافی نیست. در نخستین قدم باید در راستای همکاری بین دانشگاه و صنعت یک سطح بندی در کشور صورت پذیرد و نگاه کنیم کجای کار قرار داریم و پس از آن به طور یکپارچه و متوازن برای تحقق یک الگوی پیشرفت مناسب و کاهش شکاف با نمونه های موفق در جهان برنامه ریزی کرد.

مبدل تهدید فرار مغزها به مجال برگشت سرمایه فکری

محقق برتر کشور در سال ۹۷، تاکید کرد: باید این مواردی که گفته گردید، صورت پذیرد تا بتوانیم همکاری دانشگاه با صنعت را بررسی کنیم و پس از آن آرام آرام به دانشگاه های نسل بالاتر برسیم. در این چهارچوب، ساز و کار بهتری برای تبادل دانش بین دانشگاه، صنعت و جامعه فراهم خواهد گردید.

شاهین افزود: در حال حاضر فقدان مکانیزم های نظام مند و پایدار در جهت برطرف دغدغه های پژوهشگران کشور من جمله تشریفات و بروکراسی های اداری، مالیات، بیمه و … حس می شود و این درحالی است که پژوهشگران دارای تعهد و دلسوز کار و رسالت خود را با وجود وجود تنگنا ها نسبت به کشورهای توسعه یافته تر به انجام می رسانند که این سازندگی فعال آنان نه فقط قابل تقدیر است، لکن خارق العاده با اعتبار است. اگر فضای بهتری برای پژوهشگران با استعداد و فعال در کشور فراهم شود، قطعاً مغزها خوب تر مدیریت می گردند و دیگر مثل چین که سالانه بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار برگشت سرمایه فکری داشته است، دغدغه فرار مغزها نخواهیم داشت.

حرکت به سمت دانشگاه های باز، راهکار برطرف چالش های پژوهش در کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان در گروه علوم انسانی و هنر که به عنوان محقق برتر سال ۹۷ انتخاب گردیده است، نیز در این میزگرد درخصوص کارکرد پژوهشی پنج ساله خود اظهار کرد: زمینه تخصصی بنده “مراقبت و مرمت آثار فلزی باستانی و علاوه بر این مطالعه فلزگری کهن و فرایندهای تولید فلزات در دنیای باستان” عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان در گروه علوم انسانی و هنر که به عنوان محقق برتر سال ۹۷ انتخاب گردیده است، نیز در این میزگرد درخصوص کارکرد پژوهشی پنج ساله خود اظهار کرد: زمینه تخصصی بنده “مراقبت و مرمت آثار فلزی باستانی و علاوه بر این مطالعه فلزگری کهن و فرایندهای تولید فلزات در دنیای باستان” است که مجموعه پژوهش ها فرآیند تولید آثار فلزی؛ عارضه شناسی و خوردگی آثار و مراقبت از این بناها در قالب ۵۵ مقاله داخلی و بین المللی ارائه و در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور برگزیده گردید.

امید عودباشی اظهار کرد: تاثیر بین المللی محقق و داشتن برنامه مدون و عدم پراکنده کاری در تحقیقات من جمله شاخص های معروف سال کنونی در انتخاب محقق برتر کشور بود. علاوه بر اینکه سال کنونی به حوزه علوم انسانی و هنر توجه بیشتری شده بود و از تمام حوزه ها پژوهشگرانی انتخاب شده بودند.

او با بیان اینکه یکی از فاکتورهای انتخاب محقق برتر در کشور شاخص “اچ-ایندکس” (H-Index)  او با بیان اینکه یکی از فاکتورهای انتخاب محقق برتر در کشور شاخص “اچ-ایندکس” (H-Index)  است، تصریح نمود: مساله اینجاست که در بین متخصص ها رشته های متفاوت مقدار اچ ایندکس ها بسیار متمایز و نمی شود تمام رشته ها را به طور یکسان در نظر گرفت. زیرا هم تخصیص امکانات به رشته های متفاوت فرق دارد و هم ماهیت رشته ها با توجه به تعداد نشریات معتبر علمی بین المللی با هم تفاوت دارد.

محقق برگزیده کشور در سال ۹۷ دنبال کرد: تعداد اچ ایندکس مقالات بنده ۶ و تعداد ارجاعات ۸۴ است که این ارقام و ارقام در حوزه هنر با اهمیت و شاخص می باشند، اما در دیگر حوزه های علوم مثل علوم پایه و مهندسی تماما متمایز و بسیار بالاتر است.

این استاد دانشگاه افزود: ارتباط کلیدی بین دانشگاه و جامعه مطرح است. دانشگاه توان دارد در هر زمینه ای مداخله علمی انجام دهد، به شرطی که خود دانشگاه به سمت حل مشکلات جامعه حرکت کند.

بوروکراسی های اداری در حوزه علمی مصیبت آمیز است

عودباشی دنبال کرد: پارک های علم و فناوری و دانشگاه های کشور باید این قدرت را دارا باشند که خودشان مسئله های روز جامعه را پیگیری و از لحاظ علمی برطرف کنند و سازمان ها نیز باید قبول کنند که دانشگاه ها برای برطرف مشکلات جامعه جدی می باشند.

محقق برتر کشور در سال ۹۷، بوروکراسی اداری را عاملی دست و پاگیر برای دانشگاه ها عنوان نمود و اظهار کرد: دانشگاه ها بشدت در دام پیچیدگی اداری افتاده اند. برای مثال فرآیند آماده سازی مدارک بالا بردن علمی یک عضو هیأت علمی امکان دارد تا ۶ ماه زمان از او بگیرد و این یعنی هدر دادن وقت اساتیدی که توان دارند به کارهای پژوهشی بپردازند.

این استاد دانشگاه تصریح نمود: نگاه وزارتی و نظارتی باعث شده اشخاص درگیر پرونده های اداری باشند. در کشور ما برای هر کاری درگیر بروکراسی پیچیده شده ایم و برای کارهای علمی و پژوهشی این مبحث مصیبت آمیز است.

او حرکت به سمت دانشگاه های باز را راه برون رفت از چالش های پژوهش در کشور اعلام نمود و اظهار کرد: در دانشگاه های کشورهای مدرن مثل کشورهای اروپایی چیزی به نام نگهبان و درب دانشگاه وجود ندارد. دانشگاه در داخل شهر و شهر در درون دانشگاه است. در ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم که دانشگاه بخشی از بدنه جامعه باشد.

آسان سازی همکاری های بین المللی عاملی برای رشد علمی کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد: تا وقتی که دانشگاه باز وجود نداشته باشد، توان نداریم مسیولیت اجتماعی دانشگاه را تحقق ببخشیم. در دنیا اساتید و دانشجوهای بدون تنگنا و بروکراسی اداری کارهای پژوهشی انجام می دهند و این زمینه پیشرفت علمی را فراهم می کند. در ایران نیز باید به این سمت و سو حرکت کنیم تا شاهد موفقیت های علمی زیادتر در کشور باشیم.

او علاوه بر این آسان سازی روند همکاری های پژوهشی با پژوهشگران کشورهای دیگر را عاملی برای رشد علمی کشور دانست و اضافه کرد: بروکراسی اداری گاهی مانعی برای این همکاری های علمی است. بعضی کشورها در دنیا توان ندارند رشد علمی ایران را نگاه کنند و مطمئنا مشکلاتی برای ما ایجاد خواهند کرد، اما باید پیچیدگی های موجود را کم کنیم تا راهی برای همکاری مشترک پژوهشی با دیگر کشورها و متخصص ها فراهم شود.

هفته پژوهش باید فرصتی برای ارتباط جامعه با دانشگاه باشد

عودباشی درخصوص هفته پژوهش اظهار کرد: برپایی هفته پژوهش را به نحو فعلی نپذیرفته ام. هفته پژوهش در حال حاضر زیادتر شبیه به برپایی شو تبلیغاتی است. یعنی ۳۵۸ روز به خطر وجود مشکلات مکرر مثل عدم وجود امکانات سیستم های پیچیده اداری جلوی پیشرفت پژوهش اعضای هیأت علمی و پژوهشگران را می گیریم و این یک هفته دور هم جمع می گردیم و به معرفی دستاوردهای پژوهشی آن هم به طور داخلی و درون دانشگاهی می پردازیم که این اشتباه است. هفته پژوهش زمانی نیست که تنها دانشگاه ها خودشان را به خودشان معرفی کنند، لکن زمانی است که بتوانیم قدرت های موجود در جایگاه ها پژوهشی را به جامعه ارائه کنیم.

باید فرآیندهای حمایت کننده “خراب کردن خلاق” در دانشگاه ایجاد شود

مدیر گروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان نیز در میزگرد ایسنا آینده پژوهی را نه یک رشته دانشگاهی یا یک گفتمان در خدمت قدرت، لکن یک حرکت اجتماعی تشریح کرد و اظهار کرد: آینده پژوهی حرکت است، چون قصد دارد به یک وضع خوب تر در آینده برسد و اجتماعی است، چون اصولا بر پایه همکاری حداکثری انجام می شود.

محسن طاهری دمنه با بیان اینکه باید در جهت اصلاح سیستم آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های کشور کوشید، اظهار کرد: اگر از کاستی ها سخن نگوییم به خودمان، جامعه و آینده خیانت کرده ایم.

او با بیان اینکه در حال حاضر کم نیستند دانشجویانی که تنها برای خلاصی از بیکاری دانشگاه را انتخاب می کنند، افزود: این یعنی مصیبت؛ در این حالت دانشگاه دیگر نه مرکز تعلیم است، نه پژوهش و نه حتی مرکز خلق ثروت یا کارآفرینی. خالی کردن دانشگاه از هویت، یعنی دانشجویی که برای گریز از بیکاری و سربازی به دانشگاه می آید.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در جواب به این سوال که چه باید کرد، اظهار کرد: واژه کلیدی «تخریب خلاق» راهکار حل این مشکل است.

طاهری اظهار کرد: تا وقتی که روح “خراب کردن خلاق” طاهری اظهار کرد: تا وقتی که روح “خراب کردن خلاق” در دانشگاه ها ایجاد نشود، نمی شود از موفقیت و پیشرفت دانشگاه سخن اظهار داشت، اگر این روح در دانشگاه باشد، خروجی مفیدی به دنبال خواهد داشت.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان مجزا شدن دانشگاه از نظارت های بالادستی را راهکار بهبود وضع دانشگاه عنوان نمود و اظهار کرد: باید تغییر رویکرد داد و نظارت بیشتر از حد را کم کرد. دانشگاه باید سخن و عمل آزادی داشته باشد.

او وجود نگاه حاکمیتی در دانشگاه را عامل عدم موفقیت این ارگان دانست و اظهار کرد: اعضای هیأت علمی باید آزادی اندیشه و سخن دارا باشند و باید این مبحث پذیرفته شود.

طاهری افزود: تا وقتی منتظر هستیم دولت و مسئولین به دانشگاه کمک کند، راه به جایی نمی بریم. اگر دانشگاه آزادی داشته باشد خودش توان دارد مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند و خوب ترین رشد را خواهد داشت، اما تا وقتی که نگاه کنترلی و از بالا به پایین در دانشگاه حاکم است، توان نداریم موفق باشیم.

مدیرگروه آینده پژوهی دانشگاه اصفهان افزود: جامعه باید از پژوهشگرانش تجلیل کند نه وزارتخانه. هویت علمی اساتید دانشگاه را جامعه باز باید تایید کند که اگر درهای دانشگاه بر روی تمام اقشار باز باشد، این اتفاق خود به خود می افتد.

دانش بنیان باید به بدنه دموکراتیک جامعه متصل باشد

این استاد دانشگاه تصریح نمود: دانش بنیان خوب است، اما دانش بنیان دولتی اصلا خوب نیست. مشتری فرآورده ها دانش بنیان، باید دولت باشد، اما نظارت دولتی در حوزه دانش بنیان ها تنها دست و پا گیر است. اقتصاد دانش بنیان زمانی خوب است که به بدنه دموکراتیک جامعه و بخش خصوصی متصل شود، نه اینکه دولتی باشد.

طاهری بروکراسی و بیلان کاری اداری را عاملی برای محدود کردن پژوهش در دانشگاه دانست و اظهار کرد: بروکراسی تنها دست و پای پژوهش را می گیرد. در حوزه پژوهش ارائه بیلان کاری به مراتب بالادست باعث چکیده کردن امور پژوهشی به کارهای پیش پا افتاده می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان اما به آینده دانشگاه امیدوار بود و اظهار کرد: به عنوان یک آینده پژوه به آینده امیدوارم، زیرا می باشند همکاران قابل ملاحظه ای که در دانشگاه فارغ از کاستی های نظام موجود، کاری که درست است را انجام می دهند، آگاهی های عمومی جامعه بالاتر رفته است و مطالبات مردم از دانشگاه حقیقی تر شده است، به آینده امیدوارم چون بانوان قسمت بزرگی از آینده را خواهند داشت و سر انجام به آینده امیدوارم چون کشورم را دوست دارم.

دانشگاه با تغییر رویکرد مسیولیت اجتماعی خود را تقویت نماید

رییس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در این در میزگرد اظهار کرد: دغدغه کلیدی دانشجوهای پیدا کردن شغل است، این دغدغه باعث می شود جوانان به فکر خارج شدن از کشور بیفتند. باید راهی برای دانشجوهای ایجاد کنیم تا از این صحنه خارج نشوند.

نوید رهایی بخش آزادانی با تاکید بر اینکه دغدغه شغل جوانان را باید برطرف کرد، اظهار کرد: برای مثال توان داریم از فارغ التحصیلان مشمول خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان استفاده نماییم و یا اینکه انتهاء نامه های دانشگاهی با محوریت شرکت های دانش بنیان اجرا شود.

او تصریح نمود: سؤال بنیادی که به ذهن همه خطور می کند این است که به راستی ما با این ظرفیت از ظرفیت هیأت علمی در کشور چه می کنیم؟ به نظر می آید ما در بعضی مقطع ها تاریخی متوقف مانده ایم. سؤال این است که آیا دانشگاه و مقاله خوب است؟ مطمئنا بله، اما آیا تنها خروجی دانشگاه باید تولید مقاله و انتهاء نامه باشد؟ که جواب مثبت نیست.

فناور برگزیده سال ۹۷ و کارشناس برق و الکترونیک با طرح این سوال که آیا دانشگاه مسیولیت اجتماعی خود را عهده دار است یا خیر؟ افزود: دانشگاه قسمتی از جامعه است و باید بتواند مشکلات کشور را حل نماید. دانشگاه ها باید  تغییر رویکرد دارا باشند. باید کاری کنیم که برای کشور سودآفرین باشد.

رهایی بخش اضافه کرد: در حال حاضر دانشگاه قصد ندارد مسیولیت اجتماعی خود را بر عهده بگیرد و به فعالیت های محدود چکیده شده است. تجلیل از پژوهشگران خوب است، اما باید از ایده های آنان استفاده مناسب شود. دانشگاه باید بداند که مسیولیت اجتماعی و جنگ اقتصادی را برعهده دارد.

این تولید کننده امکانات پزشکی با بیان اینکه اگر دانشگاه تغییررویکرد ایجاد نکند، حذف می گردد، اظهار کرد: دانشگاه باید جوابگوی دانشجوهای باشند و اگر دگرگونی ایجاد نشود از صحنه روزگار حذف می گردد. باید بتوانیم خود را با سرعت پیشرفت همسان کنیم و راهکار آن تغییر رویکرد دانشگاه ها است. مطالبه گری باید از سمت دانشگاه و اساتید صورت پذیرد تا تغییر به وجود بیاید.

 مقامات باید قبول کنند تنها نوشتن انتهاء نامه کافی نیست

 

 او اظهار کرد: من به عنوان یک دانش آموخته متوسط از دانشگاه صنعتی حالا به عنوان محقق برتر انتخاب گردیده ام. سبب آن چیست؟ حالا در دنیا دانشگاه سطح پنج و تمدن ساز مطرح است، ما در ایران در دانشگاه سطح یک مانده ایم.

رهایی بخش با بیان اینکه حوزه دانش بنیان صحنه تازه ای در کشور است، تصریح نمود: دانش بنیان توان دارد در تمام حوزه ها و علوم وارد شود و برنامه راهبردی داشته باشد.

رییس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان بهیار صنعت در توضیح طرح خود که در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور عنوان فناور برتر را از آن خود کرد، اظهار کرد: دستگاه شتابدهنده خطی در معالجه سرطان برای نخستین بار با تکنولوژی محققان ایرانی ساخته و آماده بهره برداری است.

او با بیان اینکه درحال حاضر تنها ۶۰ نمونه از این دستگاه در کشور فعال است، اظهار کرد: به گفته سازمان بهداشت جهانی هر یک میلیون جمعیت دست کم سه دستگاه برای معالجه سرطان احتیاج دارد. با این تشریح ایران ۲۴۰ دستگاه احتیاج دارد که حالا از ۳۱ استان کشور، ۱۰ استان دارای این دستگاه نیستند.

هیچ بن بستی وجود ندارد، با تغییر نگاه میتوان موانع را برداشت

رهایی بخش اضافه کرد: چهارمین کشور دنیا هستیم که به این تکنولوژی رسیده ایم. در اوائل کار با مخالفت و مقاومت مقام های کشور در تایید این دستگاه مواجه بودیم، اما حالا برنامه ای ارائه نموده ایم که هیچ صحبتی ندارد و تاییدیه آن ارائه و آماده بهره برداری است.

او دنبال کرد: روند تحریم سال های موخر ثابت نمود که توان داریم با تکیه به دانش داخل و استفاده از ظرفیت جوانان فعال در کشور سخن هایی برای گفتن دارا باشیم و علاوه بر برطرف کردن احتیاج بازار کشور توان داریم در جستجوی صادرات فرآورده ها های تک بوده و ارز وارد کشور کنیم.

فناور برگزیده سال ۹۷، اظهار کرد: با تمام مشکلات موجود کشور اگر بخواهیم بنشینیم و کاری نکنیم رو به نابود شدن هستیم.

اظهار کرد وگو از: آیدا علی اکبری، خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان

انتهای پیام