آفتاب نیوز :  جداول آماری گمرک ایران نشان می دهد، میزان صادرات فرش و صنعت های دستی در ۹ ماهه سال کنونی در قیاس با دوره همانند سال قبل از نظر وزنی ۵۵ درصد رشد نشان می دهد، اما از نظر اعتبار ۲۲ درصد افت دارد.مجموع صادرات غیر نفتی در ۹ ماهه سال کنونی ۸۶ […]

آفتاب نیوز :  جداول آماری گمرک ایران نشان می دهد، میزان صادرات فرش و صنعت های دستی در ۹ ماهه سال کنونی در قیاس با دوره همانند سال قبل از نظر وزنی ۵۵ درصد رشد نشان می دهد، اما از نظر اعتبار ۲۲ درصد افت دارد.
مجموع صادرات غیر نفتی در ۹ ماهه سال کنونی ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن به اعتبار ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار گردید که در قیاس با ۹ ماهه سال قبل (منتهی به آذر ) با رقم ۸۸ میلیون و ۷۱۹ هزار تن به اعتبار ۳۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار، از نظر وزن ۲ درصد کاهش و ارزشی ۵٫۴ ۴ درصد افزایش نشان می دهد.
آمارها نشان می دهد متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی در دوره یادشده ۳۸۴ دلار ثبت گردید که در قیاس با دوره همانند سال قبل، رشد ۷٫۶ ۶ درصدی دارد؛ سال قبل در ۹ ماهه هر تن کالای صادراتی برابر با ۳۵۷ دلار بود.
علاوه براین متوسط نرخ هر تن کالای وارداتی در ۹ ماهه سال کنونی به یک هزار و ۳۶۷ دلار رسید که نسبت به مدت همانند پارسال(یک هزار و ۴۰۹ دلار) افت سه درصدی دارد.
در یکسال ۹۶ بیشتر از ۱۲ هزار تن فرش و صنعت های دستی به اعتبار ۴۶۳ میلیون دلار صادر گردید که از نظر وزنی نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۴ درصد افت دارد، اما به لحاظ اعتبار ۱۷ درصد افزایش یافت.
سال ۱۳۹۵ نیز بیشتر از ۱۴ هزار تن فرش و صنعت های دستی به اعتبار ۳۹۷ میلیون دلار صادر گردیده بود.
صادرات کالا در سال گذشته با احتساب میعانات گازی کشور به ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید که اعتبار آن ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار بود و نسبت به سال ۱۳۹۵ از نظر وزن و اعتبار به ترتیب ۱٫۸ ۶ ۶ درصد افزایش داشته هست.
متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی در سال گذشته برابر با ۳۵۵ دلار بود که نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۴٫۷ ۷ درصد افزایش داشت.
رشد ۱۳ درصدی صادرات صنعت در ۹ ماهه سال کنونی
علاوه بر این آمار تجارت بیگانه نشان می دهد در ۹ ماهه سال کنونی مجموع صادرات صنعت به وزن ۳۱ میلیون و ۸۱۳ هزار تن به اعتبار ۱۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت همانند سال قبل رشد ۱۳ درصدی دارد.
  برپایه جداول آمار گمرک ایران، در این مدت میزان صادرات وزنی صنعت در قیاس با دوره همانند سال گذشته رشد ۶ درصدی دارد.
گزارش های تجارت بیگانه نشان می دهد، در این مدت متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی به ۳۸۴ دلار رسید که نسبت به دوره همانند سال قبل، رشد ۷٫۶ درصدی دارد؛ 
۶ درصدی دارد؛ در این مدت صادرات بخش صنعت به ۲۹ میلیون و ۹۵۷ هزار تن رسید که اعتبار آن از مرز ۱۳ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار گذشت.
هدفگذاری سال کنونی برای صادرات غیرنفتی دستیابی به اعتبار ۵۴٫۹ ۹ میلیارد دلار بوده که در ۹ ماهه، بدون احتساب میعانات گازی ۳۰٫۶ ۶ میلیارد دلار پژوهشگر شده هست.
در این مدت قسمت صادرات صنعت از نظر اعتبار در قیاس با کل صادرات ۴۴٫۷ ۷ درصد و از نظر وزنی ۳۶٫۵ ۵ درصد هست.
سال گذشته صادرات غیرنفتی در بخش صنعت به ۴۳ میلیون و ۹۶۸ هزار تن رسید که اعتبار آن بیشتر از ۱۸ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار بود؛ از نظر وزن و اعتبار نسبت به سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۳۰ و ۳۲ درصد افزایش داشت.
در سال ۱۳۹۵ نیز در مجموع ۳۳ میلیون و ۸۳۵ هزار تن صادرات صنعت تحقق یافت که اعتبار آن به ۱۴ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار رسید.
مرجع: ایرنا