به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دولت الکترونیکی پدیده ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، وصل شدن دستگاه های دولتی و سازمانی از طریق شبکه ای که بتواند اطلاعات لازم را به طور منسجم در اختیار اعضاء قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده هست و حتی سال ها قبل عنوان […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دولت الکترونیکی پدیده ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، وصل شدن دستگاه های دولتی و سازمانی از طریق شبکه ای که بتواند اطلاعات لازم را به طور منسجم در اختیار اعضاء قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده هست و حتی سال ها قبل عنوان شده بود که دولت های الکترونیکی، از دولت های امنیتی و خدمت گزار گذر کرده و به دولت الکترونیکی دست یافته اند؛ پیام این نوع دولت ها را رایانه ها به ما رسانده اند و هم حالا ما باید پذیرای این نوع دولت باشیم.

در این سال ها، به طور مستمر به این نکته تاکید شده که مفاهیمی مثل شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یک روزه نیستند که برای امروز طرح شده باشند و انتظار دارا باشیم فردا به نتیجه برسند. به عبارتی، دولت الکترونیکی یک اپلیکیشن یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، لکن شیوه نوینی از حکمرانی دولت و رابطه دولت با مردم به منظور بهینه سازی شیوه ها و واضح سازی فرآیندها و مبارزه با فساد هست.

مسؤولان اعتقاد دارند ما در فضای دولت الکترونیکی قرار گرفته ایم اما آن را حس نمی کنیم. همین که ما بخش بسیاری از امور خود را از طریق کارت های هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام می دهیم، این خود فضای دولت الکترونیک هست. علی رغم این، باید توجه داشت که دستگاه شگرف بوروکراسی کشور را نمی شود یک شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن اینکه علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده همه روزه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و همین تاکسی های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی من جمله ی این خدمات می باشند.

از سویی، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد احتیاج هست، سازگاری دستگاه های دولتی برای وصل شدن به یک سامانه یکپارچه هست.

گرچه حالا زیرساخت های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت های نرم افزاری ذی ربط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه پژوهشگر شده هست و در راستای توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد ۱۰ تساوی هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه ها، خدمات خود را هنوز شروع نکرده اند و کمتر از ۱۰ درصد آنان به مرکز ملی تبادل داده متصل شده اند.

اما قطعاً توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند طولانی هست و یکباره پدیدار نمی شود و نیازمند چرخه ای از فرآیندها از رهگذر همکاری همه دستگاه های اجرایی در کشور هست و البته اگر همه دستگاه های حاکمیتی به دولت الکترونیکی متصل شوند، صرفه جویی هزاران میلیاردی صورت خواهد گرفت و علاوه بر آن، به بهره وری و افزایش راندمان نیز می انجامد.

در حالی که از برکات الکترونیکی شدن خدمات دولتی، میتوان به کاهش تردد مردم برای دریافت خدمات مورد نیازشان اشاره نمود.

انتهای پیام