به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین کشورهای ایران، هند و افغانستان با هدف تسریع، آسان سازی و بالا بردن ترانزیت چابهار و وصل شدن کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین المللی بین کشورهای ذکر شده […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین کشورهای ایران، هند و افغانستان با هدف تسریع، آسان سازی و بالا بردن ترانزیت چابهار و وصل شدن کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین المللی بین کشورهای ذکر شده در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید تا سر انجام روز دوشنبه هفته جاری همزمان با نخستین نشست کمیته اجرایی سازی “موافقتنامه چابهار”، شرکت IPGL  هند فعالیت خود را در بندر چابهار شروع کند و قرارداد کرایه و بهره برداری قسمتی از مرحله یک بندر شهیدبهشتی چابهار بین اداره کل بندرهای و دریانوردی سیستان و بلوچستان و شرکت ایندیا پورت گلوبال لیمیتد (IPGL) ) به امضا برسد.

این درحالی هست که راهکارهای عملیاتی سازی تفاهم نامه چابهار در ۹ بند به امضای نمایندگان سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هندوستان و جمهوری اسلامی افغانستان رسید و طبق تفاهم نامه امضا شده قرار بر این شد تا تیم مطالعاتی در مورد رقابتی کردن هزینه کلی کریدور چابهار، نسبت به کریدورهای حریف تشکیل گردد.

از دیگر مباحث طرح شده در این نشست که به اجماع سه کشور رسید، ارزیابی مسائل گمرکی و حمل و نقل زمینی بود و قرار شد تیم ذی ربط در این زمینه نیز پژوهش ها اجرایی لازم را انجام دهد.گفتنی هست نشست دوم این کمیته در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به میزبانی هندوستان برگزار می گردد.

تفاوت راهبری و اداره کردن با حاکمیت و مالکیت بندرهای

در تمام فعالیت های ذی ربط به هر بندر، یک قسمت اعمال حاکمیت و جایگاه دولت هست و بخشی دیگر ذی ربط به عملیات و راهبری هست، در نتیجه حاکمیت و مالکیت بندرهای، قابل واگذاری نیست و در همه کشورها، حاکمیت بندرهای از سوی دولت ها انجام می گردد.

تا سال ۱۳۷۵، راهبری عملیات در بندرهای، توسط سازمان بندرهای انجام می شد و در آن برهه، همه فعالیت های توسعه ای، تأمین امکانات و… بر عهده سازمان بندرهای بود؛ به چنین بنادری، بندرهای دولتی اظهار می کردند و در دنیا هم چنین امری رایج شدن داشت. از یک مقطع زمانی به بعد بندرهای دولتی به بندرهای ابزاری تبدیل گردیدند و بر این اساس دولت ها اسکله ها را می سازند و امکانات را می خرند و دولت قوانین و مقررات را برای نواحی بندری تعیین و اعمال می کند و پس از ان نیز به طور اکران عمومی و یا مذاکره ای راهبری و اپراتوری بندرهای دنبال می گردد.

حضورهندی ها در بندر چابهار چه طور خواهد بود؟

از یک مقطع زمانی به بعد بندرهای دولتی به بندرهای ابزاری تبدیل گردیدند و بر این اساس دولت ها اسکله ها را می سازند و امکانات را می خرند و دولت قوانین و مقررات را برای نواحی بندری تعیین و اعمال می کند و پس از ان نیز به طور اکران عمومی و یا مذاکره ای راهبری و اپراتوری بندرهای دنبال می گردد. با عملیاتی شدن این چهار مرحله، حجم این بندر استراتژیک به ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن می رسد.

قرار هست راهبری یک مرحله از چهار مرحله بندر شهید بهشتی چابهار، توسط اپراتور هندی (IPGL) در مبحث بندر چابهار، طبق مطالعاتی که مشاور در گذشته انجام داد و این پژوهش ها تصویب شد، مبنای سرمایه گذاری قرارداد چهار مرحله برای توسعه بندر چابهار لحاظ شده هست. با عملیاتی شدن این چهار مرحله، حجم این بندر استراتژیک به ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن می رسد.

این شرکت در بندرهای هند و سایر کشورها فعالیت اپراتوری دارد و طرح سرمایه گذاری هندی ها در راستای تامین امکانات در قالب قرارداد ۱۰ ساله هست. قرارداد ایران با اپراتور شرکت هندی در دو قالب موقت و کلیدی هست. قرارداد موقت ۱۸ ماهه (یک سال و نیم) هست و ذی ربط به کرایه و بهره برداری قسمتی از مرحله یک بندر شهید بهشتی چابهار هست… ) ) از مرحله اول بندر شهید بهشتی، ۳۶۰ متر اسکله کانتینری و چند منظوره و سر انجام استفاده از امکانات موجود و کرایه بخشی دیگر هست.

انتهای پیام