روح الله عبادی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا در توضیح چیستی بودجه اظهار کرد: با توجه به تغییر و دگرگونی های بسیار در مورد معنا بودجه، تشریح جامعی که تمام مفاهیم مربوط با آن را از گذشته تاحالا در بر بگیرد، مشکل هست اما در یک تشریح از بودجه میتوان گفته بود که […]

روح الله عبادی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا در توضیح چیستی بودجه اظهار کرد: با توجه به تغییر و دگرگونی های بسیار در مورد معنا بودجه، تشریح جامعی که تمام مفاهیم مربوط با آن را از گذشته تاحالا در بر بگیرد، مشکل هست اما در یک تشریح از بودجه میتوان گفته بود که بودجه برنامه مالی دولت هست که برای یک سال مالی تنظیم می گردد و در آن حدس درآمدها و سایر مراجع تامین ارزش و تخمین هزینه ها برای انجام عملیاتی هایی هست که منتج به نیل به سیاست ها و اغراض قانونی تعیین شده برای دولت مدنظر داشته شده، هست.

  این محقق و کارشناس مسئله های اقتصادی با تاکید بر اصول تنظیم بودجه عنوان نمود: سند بودجه در کشور به عنوان نقشه راه مالی دولت طبق قانون اساسی، سندهای بالادستی، قانون محاسبه های عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط زمانی دوره تدوین بودجه تنظیم می گردد. طبق معمول در بودجه ریزی دولتی توجه به حدس بودجه به طور یک برنامه جامع و کامل، حدس مراجع درآمدی و تامین ارزش، توجه به اصول تنظیم بودجه به ویژه اصل احتیاط و اصل انعطاف پذیری و مطابقت این اصول با حسابداری دولتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

هر چه بودجه دقیق تر تنظیم شده باشد، مسیولیت جواب گویی دولت زیادتر می گردد؛ به عبارت خوب تر نظام بودجه ریزی هر کشور ارتباط مستقیم با مسیولیت پاسخگویی هر دولت دارد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به بودجه ریزی عملیاتی گفته بود: تدوین بودجه در کشور ایران طبق نظام بودجه ریزی عملیاتی صورت می پذیرد. در این سازوکار طبق ۳ اصل با اهمیت شفافیت سازی، بالا بردن بهره وری و افزایش اثربخشی برنامه هر ساله بهمراه بودجه هر ساله که ارتباط میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتیجه های حاصله از اجرای آن برنامه هست و با توجه به دو شاخص صرفه جویی و اثربخشی تنظیم می گردد. در بودجه ریزی عملیاتی ارتباط میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتیجه های حاصله از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. بودجه نویسی عملیاتی بدان معنی هست که با میزان مشخص مخارج انجام شده در هر برنامه، باید مجموعه مشخصی از هدف ها تأمین گردد.

وی در توضیح اولویت های دولت در بودجه ۹۸ اظهار کرد: همان طور که استحضار دارید با توجه به شرایط خاص کشور و تغییرات منطقه ای و جهانی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، اولویت هایی که دولت باید در تنظیم بودجه سال ۹۸ مورد توجه قرار دهد با تاکید بر مدیریت هزینه ها و اولویت بندی مصارف ارزی باید صورت گیرد که توجه به پایداری وضع اقتصادی کشور و وضع معیشتی مردم در مواجهه با شوک های بین المللی و تحریم و شرایط صادرات مراجع نفتی و تامین مراجع مالی دولت، صیانت و رونق تولید و اشتغال از طریق کاهش هزینه های جاری، تامین شرایط لازم جهت جذابیت سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد، حدس منطقی درآمدهای مالیاتی، استفاده از حجم های بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد، تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به توزیع عادلانه درآمدها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

انتهای پیام