به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن تاکید بر احتیاج مبرم عراق به دولتی با اقتدار و خدمتگزار، عنوان نمود: این دولت باید طبق شروطی که مرجعیت عالی دینی معین کرده، بتواند به آرمان های ملت عراق جامه عمل بپوشاند. وی در دیدار با برت مک […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن تاکید بر احتیاج مبرم عراق به دولتی با اقتدار و خدمتگزار، عنوان نمود: این دولت باید طبق شروطی که مرجعیت عالی دینی معین کرده، بتواند به آرمان های ملت عراق جامه عمل بپوشاند.

وی در دیدار با برت مک گورک، نماینده مخصوص ریاست جمهوری آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش بر ارزش انتهاء دادن به مشاجرات سیاسی و نیز دور ساختن دولت از درگیری های سیاسی تاکید کرد و اضافه کرد: در مبحث تشکیل دولت آتی باید منفعت های عمومی مقدم محسوب گردد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در این دیدار با توجه به نزدیک شدن زمان تایید نتائج انتخابات توسط دادگاه فدرال به این امر اشاره نمود که مجال برای تشکیل دولت اکثریت ملی نسبت به گذشته قریب الوقوع تر و واضح تر گشته هست.

وی در انتهاء این دیدار با بیان مخالفت دو مرتبه خود در مورد تحریم های اقتصادی، تصریح نمود: عراق با همسایگان خود بویژه جمهوری اسلامی ایران ارتباطات مخصوصی دارد و این امر باید از طرف دیگر کشورها موردنظر قرار گیرد.

انتهای پیام