به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سخنگوی دولت انگلستان به خبرگزاری رویترز اظهار کرد: پس از اینکه وضعیت در بعضی منطقه های تحت تسلط شورشیان وخیم گردید ما پشتیبانی از بعضی برنامه هایمان را که ذی ربط به بعد انسانی نبود، کاهش دادیم اما همچنان به افرادی که احتیاج شدیدی به پشتیبانی و بهبود […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سخنگوی دولت انگلستان به خبرگزاری رویترز اظهار کرد: پس از اینکه وضعیت در بعضی منطقه های تحت تسلط شورشیان وخیم گردید ما پشتیبانی از بعضی برنامه هایمان را که ذی ربط به بعد انسانی نبود، کاهش دادیم اما همچنان به افرادی که احتیاج شدیدی به پشتیبانی و بهبود امنیت و ثبات دارند، کمک می کنیم.

این درحالی است که انگلستان علاوه بر این درحال بازبینی در طرح پشتیبانی مالی از شوراهای محلی است و به احتمال زیاد در انتهاء سال مالی این طرح ها متوقف گردند.

در گزارش دولت انگلستان آمده است: وزارت خارجه و اداره توسعه بین المللی به این نتیجه رسیدند که دیگر امکان ادامه برنامه های کمک به منطقه های شمال غربی سوریه (محل استقرار هیئت تحریر الشام و دیگر گروه های شورشی) وجود ندارد.

دولت انگلستان اعلام نمود که طی سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸، ۱۵۲ میلیون پوند (۱۹۳.۸۵ ۸۵ میلیون دلار) برای برنامه هایبه اصطلاح آدم دوستانه در سوریه هزینه نموده است.

انگلستان در سال ۲۰۱۳ کمک های خود به شورشیان سوریه ای را زیاد کرد و آنان را به خودروهای زرهی مجهز کرد و تعلیم داد.

شمال غرب سوریه آخرین منطقه کلیدی است که تحت تسلط شورشیان است.

انتهای پیام