به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، یحیی دهقانی، محمدرضا توکل صدیقی، فتح الله فروغی، مسعود پایدار، سیدعباس حسینی نیک، عبدالعظیم فریدون و فرهاد تیمورزاده در اعتراض به آنچه «حق وتو تصمیم های هیأت مدیره اتحادیه از سوی ریاست هیأت مدیره» عنوان نموده اند، از انتخابات اتحادیه انصراف دادند. در قسمتی از  اطلاعیه آنان آمده […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، یحیی دهقانی، محمدرضا توکل صدیقی، فتح الله فروغی، مسعود پایدار، سیدعباس حسینی نیک، عبدالعظیم فریدون و فرهاد تیمورزاده در اعتراض به آنچه «حق وتو تصمیم های هیأت مدیره اتحادیه از سوی ریاست هیأت مدیره» عنوان نموده اند، از انتخابات اتحادیه انصراف دادند.

در قسمتی از  اطلاعیه آنان آمده هست:

««با نگاهی اجمالی به دوره های گذشته این اتحادیه، اسم بزرگانی را بویژه در سِمَت رؤسای هیأت مدیره ها ملاحظه می کنید که هویت‏، قدمت، سندیت‏ و ارزش صنفی ما را نمایندگی کرده اند. آنان از هیچ تلاشی برای انسجام رسته ها و حوزه های گوناگون صنف دریغ نکرده اند لکن در طرح و تحقق دیدگاه های درون هیأت مدیره های اتحادیه و تقویت اراده مسئولان و اعضای صنف برای وفاق و آرامش و غلبه بر مشکلات صنفی بسیار کوشیده اند.

منتخبان دوره سیزدهم اتحادیه در حالی این مسیولیت خطیر را قبول کردند که صنف نشر در بستری از معضلات خاص درون و برون صنفی، رکود بازار کتاب، تنگنا های صنعتی شدن نشر و نگاه به دستان دولت و عارضه های متاثر از تفسیر قوانین و اِعمال سلایق سازمان های دولتی مربوط با نشر، دست به گریبان بود. به بعضی از مهمترین خدمات هیأت مدیره این دوره اتحادیه، اشاره می گردد:

به بعضی از مهمترین خدمات هیأت مدیره این دوره اتحادیه، اشاره می گردد:معافیت مالیاتی کتاب فروشان سراسر کشور از اوائل ۱۳۹۳؛ حضور اتحادیه در مراجع سیاست گذاری برای تصویب بند ”ج“ ماده ۹۲ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه مبنی بر تکالیف دولت و شهرداری در عرضه تعرفه ها و کاربری های فرهنگی و همکاری در تدوین آیین نامه مربوط؛ حضور دو مرتبه در مدیریت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با همکاری تشکل های نشر با هدف راهبری صنفی و کاهش هزینه های سربار نشر؛ تدوین ساختار سازمانی اتحادیه؛ کاهش تا ۴۰درصدی تعرفه پستی کتاب؛ استمرار همکاری و توافق با شهرداری ها برای ممانعت از پلمب دفاتر و انبارهای ناشران؛ رسمیت قسمتی به تیم تأمین اجتماعی و دریافت خدمات گوناگون برای اعضای صنف من جمله برگشت جرائم سنگین مزایای انگیزه ای؛ حضور کارساز اتحادیه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی؛ کوشش برای مبارزه با عاملان و عارضه ها تکثیر غیرقانونی کتاب و غیره.

در دو سال اول این دوره، وظیفه ها قانونی و راهبردی اتحادیه با وفاق نسبی درون هیأت مدیره، مصوب و اجراء گردید. گاه تعارضاتی نمایان می گردید اما دو سال طول کشید تا نقطه عطفی در همکاری های هیأت مدیره پدید آید. ریاست هیأت مدیره و دو عضو دیگر با استمرار همکاری اتحادیه و تشکل های نشر در مدیریت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مخالفت کردند؛ در حالی که اکثریت هیأت مدیره به این همکاری ها رأی مثبت دادند. ریاست هیأت مدیره با بزرگ نمایی و جابه جایی اختلاف نظرها به بیرون از هیأت مدیره، باعث شد بعضی از اعضای شاخص صنف که در حلقه اول رابطه با ریاست قرار داشتند در نقطه  مقابل پویایی اتحادیه قرار گیرند.

به حاشیه راندن هیأت مدیره و تنزل جایگاه آن در مقابل ریاست هیأت مدیره، کار را به جایی رساند که آقای ریاست، صریحاً از «حق وتو» تصمیم های هیأت مدیره حرف راند.

اعلام «حق وتو» تصمیم های هیأت مدیره اتحادیه از سوی ریاست هیأت مدیره که به گفته او از پشتیبانی های اشخاص و نهادهای بالادستی اش بهره مند هست، نقطه عطفی تأمل برانگیز در تاریخ این اتحادیه هست.

با ظواهر موجود، حدس ما از انتخابات آتی اتحادیه، تکرار وضع زیان آور موجود، تقابل و فرسایش اتحادیه می باشد. به همین علت ما امضاءکنندگان این نامه، برای اجتناب از تشدید دشمنی و بازتولید فضای ناسالم انتخاباتی و مصلحت صنف، انصراف خود را از نامزدی چهاردهمین دوره هیأت مدیره اتحادیه اعلام می نماییم و امید داریم در نخستین مجال در مورد مورد ها یادشده با اعضای صنف همفکری و چاره جویی کنیم.

یحیی دهقانی، محمدرضا توکل صدیقی، فتح الله فروغی، مسعود پایدار، سیدعباس حسینی نیک، عبدالعظیم فریدون، فرهاد تیمورزاده»

علاوه بر این هیأت اجرایی برپایی انتخابات اتحادیه های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به منظور شرکت اعضای اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان تهران در انتخابات دوره جدید هیأت مدیره و بازرس، آگهی  منتشر نموده هست.

مفاد این آگهی به این توصیف هست:

در اجرای ماده ۱۱ اجرایی انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی، بدین ابزار از کلیه اعضای دارای پروانه اکتساب «اتحادیه صنف ناشران و کتاب فروشان تهران» دعوت می گردد از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ روز یکشنبه به تاریخ ۷ بهمن ۹۷ جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه، شخصاً به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوچه مهر، پلاک ۶ (محل اتحادیه) مراجعه و کاندیداهای مدنظر خود را از بین این اشخاص در قالب هفت نفر اعضای هیأت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.

انتهای پیام