غلامرضا انصاری در صحبت با ایسنا با اشاره به مبحث طرح سؤال از ریاست جمهور، با بیان اینکه «قطعا زمان شایسته ای برای طرح سؤال از ریاست جمهور نیست» گفت: دولت باید هم اصلاحات ساختاری و هم اصلاحات رفتاری را در دستور کار خود قرار دهد. همان گونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان […]

غلامرضا انصاری در صحبت با ایسنا با اشاره به مبحث طرح سؤال از ریاست جمهور، با بیان اینکه «قطعا زمان شایسته ای برای طرح سؤال از ریاست جمهور نیست» گفت: دولت باید هم اصلاحات ساختاری و هم اصلاحات رفتاری را در دستور کار خود قرار دهد. همان گونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان یادآور گردیدند توجه به ۲۰ موردی که اقتصاددانان در نامه به ریاست جمهور به آن اشاره کرده بودند باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.

این عضو حزب وحدت ملت ابراز عقیده کرد: و در صورت طرح سؤال در مجلس ریاست جمهور باید مشکلات و موانعی که در اجرای سیاست ها جلوی پایش بود را در مجلس بیان کند. به صورت قطع و یقین قسمتی از تلاطمات اقتصادی ریشه داخلی دارد، ریاست جمهور باید بخش هایی که در جهت سیاست های کلی اقتصاد حرکت نمی کنند را در مجلس معرفی کنند.

انتهای پیام