به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمدجواد ظریف که در راس هیات سیاسی و اقتصادی به دهلی نو عزیمت کرده بود، دقیقه هایی پیش وارد تهران گردید. حضور در جمع اندیشمندان و فرهیختگان هندی، سخنرانی در فروم اقتصادی ایران و هند و سخنرانی در نشست بین المللی رایسینا از برنامه های ظریف در این […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمدجواد ظریف که در راس هیات سیاسی و اقتصادی به دهلی نو عزیمت کرده بود، دقیقه هایی پیش وارد تهران گردید.

حضور در جمع اندیشمندان و فرهیختگان هندی، سخنرانی در فروم اقتصادی ایران و هند و سخنرانی در نشست بین المللی رایسینا از برنامه های ظریف در این عزیمت بود.

وزیر امور خارجه را در این عزیمت هیاتی از فعالین و کارآفرینان اقتصادی معیت کردند.

انتهای پیام