ایران درج کرد: در چند دیروز گفت و گو حسام الدین آشنا مشاور ریاست جمهوری موضوع داغ و شایسته ای بود برای بعضی رسانه‌های منتقد دولت که القای اختلاف نظر در دولت را معروف کنند. آشنا در آن گفت و گو مسائلی را درباره بعضی اعضای دولت و علاوه بر این چهره‌های سیاسی طرفدار دولت […]

ایران درج کرد: در چند دیروز گفت و گو حسام الدین آشنا مشاور ریاست جمهوری موضوع داغ و شایسته ای بود برای بعضی رسانه‌های منتقد دولت که القای اختلاف نظر در دولت را معروف کنند.

آشنا در آن گفت و گو مسائلی را درباره بعضی اعضای دولت و علاوه بر این چهره‌های سیاسی طرفدار دولت گفته بود که قاعدتاً طبیعی بود با عکس العمل آنان هم روبه‌رو گردد.

گرچه دولت از طرح انتقادات ترسی ندارد و شخص ریاست جمهوری هم اخیراً در جلسه با وزیر و مسئولان وزارت راه و شهرسازی توصیه‌ها و انتقادهایی را به مجموعه این وزارتخانه داشت، اما حساب این نقدها که به منزله شناسایی آسیب‌ها و عرضه راهکار برای حل آنهاست، جداست و نه فقط مضر نیست که مفید هم است.

مضاف بر اینکه بعضی انتقادها و حتی گلایه‌های اینچنینی را می‌توان رودر رو و با صراحت و شفافیت زیادتر گفته بود بدون آنکه نیازی به رسانه‌ای شدن باشد. به هر روی جبهه منتقدان و حاشیه‌سازان دولت این روزها به اندازه کافی تحرک دارد که نیازی به گشودن جبهه‌ای در درون دولت و حامی های آن نباشد.