برترین ها: طی روزهای اخیر رئیس (عارف) و جمعی از اعضای فراکسیون امید با سید محمد خاتمی (رئیس دولت اصلاحات) دیدار کردند. اما نکته قابل تامل در دیدار اصلاح طلبان مجلس با خاتمی، حضور نماینده خبرساز سراوان (محمدباسط درازهی) در بین حاضرین در جلسه بود که با واکنش های بسیاری در فضای مجازی همراه شد. […]

برترین ها: طی روزهای اخیر رئیس (عارف) و جمعی از اعضای فراکسیون امید با سید محمد خاتمی (رئیس دولت اصلاحات) دیدار کردند.

اما نکته قابل تامل در دیدار اصلاح طلبان مجلس با خاتمی، حضور نماینده خبرساز سراوان (محمدباسط درازهی) در بین حاضرین در جلسه بود که با واکنش های بسیاری در فضای مجازی همراه شد.

انتقاد از محمد خاتمی؛ دُرازهی آنجا چه می‌کرد؟

در ادامه چند نمونه از اظهارنظرهای توییتری برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای را بخوانید:

بهروز شاهرخ نیا (روزنامه نگار) نوشت:

انتقاد از محمد خاتمی؛ دُرازهی آنجا چه می‌کرد؟

احسان آقاجانی (فعال سیاسی) هم این توییت را منتشر کرد:

انتقاد از محمد خاتمی؛ دُرازهی آنجا چه می‌کرد؟

علی شریعتی (فعال سیاسی) هم اینگونه نوشت که:

انتقاد از محمد خاتمی؛ دُرازهی آنجا چه می‌کرد؟

انتقاد از محمد خاتمی؛ دُرازهی آنجا چه می‌کرد؟