به گزارش خبرنما،مجید کیانی در دیدار با فرمانده مرزبانی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه توسعه‌ی ارس منوط به امنیت مرزهاست، اظهار داشت: افزایش گردشگر در منطقه آزاد ارس نشانگر امنیت حاکم بر منطقه است و باید از ظرفیت رود ارس برای جذب مسافران نهایت بهره را برد. کیانی، نگاه بخشی را آفت توسعه خواند و […]

به گزارش خبرنما،مجید کیانی در دیدار با فرمانده مرزبانی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه توسعه‌ی ارس منوط به امنیت مرزهاست، اظهار داشت: افزایش گردشگر در منطقه آزاد ارس نشانگر امنیت حاکم بر منطقه است و باید از ظرفیت رود ارس برای جذب مسافران نهایت بهره را برد.

کیانی، نگاه بخشی را آفت توسعه خواند و تصریح کرد: منطقه آزاد شرکت خصوصی نبوده و نهاد دولتی است. باید میان نهادها تعامل برقرار شود و زمان زیر مجموعه‌های نظام صرف اصطکاک فی‌مابین نگردد. ما استاندار و نماینده محترم ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی را به‌مانند فرماندهانی می‌دانیم که نقش اساسی در ایجاد تعامل بین نهادها دارند و این مسایل را با درایت به حداقل رسانده‌اند.

وی با اشاره به کاهش منابع درآمدی منطقه آزاد ارس در مرور زمان‌، افزایش درآمد از طریق اصلاح ساختار گمرک، جذب گردشگر و دریافت حق عوارض ترانزیتی از خزانه را جزو اولویت‌های کاری‌اش خواند و گفت: طبق قانون منابع حاصل از فروش زمین‌ها باید صرف تامین زیرساخت‌ها شود و از سویی دیگر این زمین‌ها نیز رو به‌اتمام است و ما مکلف به ایجاد درآمدهای پایداریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، حمایت از سایر نهادها را برای کمک به توسعه‌ی ارس ضروری دانست و عنوان کرد: با افزایش درآمدها کمک به سایر نهادها و سازمان‌ها در راستای ایفای خدمات بهتر به شهروندان ممکن خواهد شد.

در این دیدار سردار محمد احمدی فرماندهی مرزبانی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه خط‌کشی میان مرزبانی و منطقه آزاد ارس نیست، خاطرنشان کرد: مرزبانی مخالف برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌محور نیست و خود را موظف به کمک به پیشرفت منطقه می‌داند.

بررسی مسائل فی‌مابین و گره‌گشایی از آنان جزو محورهای این دیدار بود که راهکارهایی نسبت به رفع مشکلات پیش‌بینی شد.