تفاهم‌نامه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان منعقد شد تفاهم‌نامه همکاری اجرای پروژه طرح اقدام مسکن ملی فی‌مابین نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان منعقد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در نشستی مشترک تفاهم‌نامه‌ای فی‌مابین اداره کل راه و […]

تفاهم‌نامه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان منعقد شد

تفاهم‌نامه همکاری اجرای پروژه طرح اقدام مسکن ملی فی‌مابین نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در نشستی مشترک تفاهم‌نامه‌ای فی‌مابین اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان با حضور #دکتر_محمد_اسلامی وزیر راه و شهرسازی، #خلیل_محبت_خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، #مهندس_خرم رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ، #مهندس_سعید_سعیدیان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و جمعی از مسئولین کشور منعقد و فی مابین مدیران ارشد اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مبادله شد.

طرح مسکن ملی ساختمان بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی کشور در راستای فراهم نمودن مسکن مناسب برای اقشار متوسط و پایین جامعه اجرا می‌شود.