سید علی کریمی در جلسه با حوزه معاونت ورزشی اظهار کرد: در پایان سال جدید باید بتوانیم خروجی مناسبی با طراحی و اقدامات کارشناسی شده را برای جامعه هدف خودمان ترسیم کنیم. وی با اهمیت دانستن نقش آمار در برنامه‌ریزی، افزود: خروجی کار باید مشخص شود و بتوانیم به آن استناد کنیم و در تمام […]

سید علی کریمی در جلسه با حوزه معاونت ورزشی اظهار کرد: در پایان سال جدید باید بتوانیم خروجی مناسبی با طراحی و اقدامات کارشناسی شده را برای جامعه هدف خودمان ترسیم کنیم.

وی با اهمیت دانستن نقش آمار در برنامه‌ریزی، افزود: خروجی کار باید مشخص شود و بتوانیم به آن استناد کنیم و در تمام شاخصه‌ها نیز برای ما قابل‌قبول باشد که به انجام برنامه‌ریزی منظم و هوشمند نیز کمک کند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بیان کرد: سند چشم‌انداز در هر حوزه در اداره کل باید توسط معاونت‌ها ترسیم شود و به‌عنوان‌مثال برای حوزه همگانی و قهرمانی راهبردها مشخص باشد.

کریمی با اعلام تشکیل معاونت بانوان در اداره کل ورزش و جوانان استان، تصریح کرد: حوزه معاونت بانوان مستقل می‌شود و این اقدام ظرف هفته‌های آینده صورت می‌گیرد و از حوزه معاونت ورزش نیز مستقل خواهد شد و کمک خواهد کرد در هر حوزه با تمرکز و قدرت بیشتری حرکت کنیم.

وی گفت: انتظار داریم ظرف هفته جاری سند چشم‌انداز ورزش استان ترسیم و بحث‌های استعدادیابی، ورزش روستایی و ورزش قهرمانی و سایر حوزه‌ها در آن گنجانده شوند و بتوانیم طبق مدل‌های طراحی آن حرکت کنیم.

انتهای پیام