به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری برنا از تهران ؛ انوشیروان محسنی بندپی در برنامه تهران۲۰ در مورد روند طرح مناسب سازی بنزین اظهار داشت: سناریوهای مختلفی برای مناسب سازی بنزین مطرح بود که بر مبنای کار کارشناسی در طی بیش از ۸ ماه این تصمیم اتخاذ شد. وی سپس ادامه داد: متوسط هزینه […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری برنا از تهران ؛ انوشیروان محسنی بندپی در برنامه تهران۲۰ در مورد روند طرح مناسب سازی بنزین اظهار داشت: سناریوهای مختلفی برای مناسب سازی بنزین مطرح بود که بر مبنای کار کارشناسی در طی بیش از ۸ ماه این تصمیم اتخاذ شد.

وی سپس ادامه داد: متوسط هزینه خانوار در استان تهران با ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان شامل ۴۷ درصد اجاره بها و سایر هزینه های مسکن، ۱۹ درصد خوراکی، ۱۰ درصد مختص بهداشت و ۸ درصد به حمل و نقل تعلق می‌گیرد.

استاندار تهران با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا عنوان کرد: اقتصاد بدون نفت رویکرد اصلی دولت در بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ می‌باشد که در راستای تحقق این امر برنامه ریزی می شود.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۱ تا ۱۰۳ میلیون لیتر است خاطرنشان کرد: باید این طرح در ابعاد مختلف از جمله استاندارد کردن خودروها و افزایش کیفیت بنزین مصرفی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اقدام شجاعانه دولت در مناسب سازی قیمت بنزین تصریح کرد: رویکرد دولت نسبت به مناسب سازی بنزین نگاه راهبردی و کلان و تصمیمی درست و منطقی به نفع اقشار آسیب پذیر می باشد.

 

بیشتر بخوانید: