آفتاب نیوز : «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه پیشین آمریکا که توسط «دونالد ترامپ»، ریاست جمهور این کشور از سمتش برکنار شد، در گفتگویی سکوتش در مورد ترامپ را شکسته هست.  او در این گفت و گو، در جواب به سؤال مجری سی بی اس برای شرح ترامپ، ابتدا خندید و پس از آن اظهار کرد: «من […]

آفتاب نیوز : «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه پیشین آمریکا که توسط «دونالد ترامپ»، ریاست جمهور این کشور از سمتش برکنار شد، در گفتگویی سکوتش در مورد ترامپ را شکسته هست. 
 او در این گفت و گو، در جواب به سؤال مجری سی بی اس برای شرح ترامپ، ابتدا خندید و پس از آن اظهار کرد: «من هیچگاه دونالد ترامپ را تا آن روزی که از من درخواست کرد وزیر خارجه آمریکا شوم ندیده بودم.»
»وی افزود: «او طبق حس های درونی اش کار انجام می دهد. می اندیشم در حقیقت قصد دارد طبق غرایز درونی اش کار کند.»
»تیلرسون پیش از انتخاب به عنوان وزیر خارجه آمریکا مدیر عامل شرکت اکسون موبیل بود. او اظهار کرد: «برای من، به عنوان فردی که از شرکت با نظم و بسیار فرایندمدار اکسون موبیل آمده بود، بسیار چالش انگیز بود با مردی کار کنم که بسیار نا منظم هست، خواندن را دوست ندارد، گزارش های توجیهی را نمی قرائت کرد و دوست ندارد وارد جزئیات خیلی مسائل گردد و منحصرا می گوید:” او اظهار کرد: «برای من، به عنوان فردی که از شرکت با نظم و بسیار فرایندمدار اکسون موبیل آمده بود، بسیار چالش انگیز بود با مردی کار کنم که بسیار نا منظم هست، خواندن را دوست ندارد، گزارش های توجیهی را نمی قرائت کرد و دوست ندارد وارد جزئیات خیلی مسائل گردد و منحصرا می گوید:” ببین، این چیزی هست که من به آن اعتقاد دارم و شما توان داری من را مجاب کنی که اینطور نیست، ولی زیادتر اوقات توان نداری این کار را انجام دهی.»
»وزیر خارجه پیشین آمریکا در بخش دیگری از این گفت و گو به اصرار ترامپ برای انجام کارها با وجود ضدیت آن با قانون اشاره کرده هست. 
 او اظهار کرد: «اغلب اوقات، ریاست جمهور اظهار می کرد این کاری هست که می خواهم انجام دهم و می خواهم آن را اینطور انجام بدهم و وادار بودم به وی بگویم، آقای ریاست جمهور فهم می کنم می خواهی چه کاری انجام دهی، ولی توان نداری آن را اینطور انجام بدهی چون قانون را نقض می کند.»
»تیلرسون اظهار کرد ترامپ هنگامی که بحث به اینجا می کشید بسیار مأیوس می گردید. 
 او دنبال کرد: «به او بیان می کردم ما توان داریم این کار را انجام دهیم؛ توان داریم به کنگره مراجعه کنیم و این قانون را تغییر بدهیم. اگر این کار را انجام بدهی، هیچ اشکالی ندارد. بیان می کردم اگر تصمیم بگیری این کار را انجام دهیم من حاضر هستم آنجا (کنگره) بروم و تا آنجا که توان دارم برای آن کوشش کنم.»
»تیلرسون تصریح نمود ترامپ با استفاده از وسیله توئیتر که آن روزها مردم برایش اعتبار بسیاری قائل بودند توانست ریاست جمهور گردد. وی اظهار کرد: «صادقانه بگویم، واقعاً اذیت می شوم که می بینم مردم آمریکا دوست دارند این قدر کم از مسائل سر در بیاورند. آنان با ۱۲۸ کارکتر (حرف) راضی می گردند.»
مرجع: فارس