سیداحسن علوی در اظهار کرد وگو با ایسنا در بررسی از بازار کرایه بها، گفته بود: امروز نرخ های کرایه بها حقیقی نیست و غیرعقلانی هست. شاید احتیاج باشد سالی ۱۰ درصد طبق تورم نرخ کرایه بها افزایش یابد اما اینکه در یک بازه زمانی نرخ ها به صورت سرسام آوری افزایش می یابد تماما […]

سیداحسن علوی در اظهار کرد وگو با ایسنا در بررسی از بازار کرایه بها، گفته بود: امروز نرخ های کرایه بها حقیقی نیست و غیرعقلانی هست. شاید احتیاج باشد سالی ۱۰ درصد طبق تورم نرخ کرایه بها افزایش یابد اما اینکه در یک بازه زمانی نرخ ها به صورت سرسام آوری افزایش می یابد تماما غیرعقلانی هست که فشار آن بر روی قشر کارمند و کارگر وارد می گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: با افزایش تورم شاهد افزایش نرخ مصالح ساختمانی و وسایل تاسیساتی هستیم و می بینیم که اشخاص به صورت خودسرانه نیز نرخ ها را زیاد کردند. افزایش نرخ مصالح ساختمانی در بازه کنونی توان ندارد بر روی نرخ ها مؤثر باشد اما در آینده نه چندان دور تاثیر خود را نشان می دهد.

وی افزود: دولت باید به صورت مخصوص از طریق تیم و کمیته ای بر روی نرخ ها نظارت داشته باشد و با برنامه ریزی نرخ ها را در منطقه های متفاوت معین نماید.

علوی در جواب به این سؤال که آیا افزایش پلکانی مالیات برای مالکان طوری که اگر فردی ۵۰۰ تومان کرایه بگیرد مجبور به پرداخت ۱۰ درصد مالیات باشد و فردی که یک میلیون کرایه بگیرد مجبور به پرداخت ۲۰ درصد مالیات باشد، چه میزان توان دارد در مهار نرخ ها در بازار مسکن موثر باشد؟ اظهار کرد: افزایش مالیات به صورت پلکانی برای کسانی که منازل خود را با نرخ های بالاتر از سقف تعیین شده کرایه می دهند توان دارد یک راه حل برای کنترل نرخ ها باشد، ما هم از قبل عنوان کرده بودیم که باید از مالکان مالیات گرفته گردد اما باید راه های فرار از قانون نیز گرفته گردد. ما شاهد بودیم که اشخاص با منعقد کردن قرارداد در بین خودشان به محضر و بنگاه ها مراجعه نمی کردند و منزل را خود به کرایه می دادند، باید نظارتی جدی با این قانون همراه باشد.

نماینده مردم سنندج در مجلس دنبال کرد: مالیات یکی از راه حل هایی هست که توان دارد به شکلی سرکشی نرخ ها را مهار نماید ولی باید به راه حل های دیگر نیز توجه داشت. دولت باید به صورت مستقیم وارد گردد و معین نماید که هر سال طبق تورم چه میزان کرایه خانه ها باید افزایش یابد.

یکی از مشکلاتی که موجب شده تا سن ازدواج افزایش یابد گرانی مسکن هست.

انتهای پیام