سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان به همراه عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر ، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از بندر ریگ بازدید کرد. به گزارش خبرنما، در این بازدید که با حضور صاحبان شناورها در بندر ریگ انجام شد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نزدیک در جریان مشکلات […]

سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان به همراه عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر ، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی از بندر ریگ بازدید کرد.

به گزارش خبرنما، در این بازدید که با حضور صاحبان شناورها در بندر ریگ انجام شد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نزدیک در جریان مشکلات دریانوردان قرار گرفت با آنها به گفتگو نشست.

ارجمند زاده در خصوص موارد مطرح شده مردم در این بازدید گفت: عمده مطالبات مردم این بندر در خصوص افزایش عمق آب و امکان پهلودهی شناورها در اسکله بندر ریگ بود، که در کار گروه تخصصی که بزودی تشکیل میشود راه های برون رفت از مشکلات این بندر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد:
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در راستای وظایف حاکمیتی خود آماده هرگونه همکاری در حل مشکلات دریانوردان و شناورها و همچنین ارتقاع سطح بنادر استان می باشد.