به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سازمان سنجش تعلیم کشور طی اطلاعیه ای از حذف ارز دولتی امتحان آیلتس اطلاع داد و اعلام کرد، داوطلبان برای شرکت در این امتحان باید بیشتر از دو برابر هزینه نمایند. متن بیانیه سازمان سنجش به توصیف زیر هست: “”به اطلاع کلیه داوطلبان تقاضاکننده شرکت در امتحان های […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سازمان سنجش تعلیم کشور طی اطلاعیه ای از حذف ارز دولتی امتحان آیلتس اطلاع داد و اعلام کرد، داوطلبان برای شرکت در این امتحان باید بیشتر از دو برابر هزینه نمایند.
متن بیانیه سازمان سنجش به توصیف زیر هست:

“”به اطلاع کلیه داوطلبان تقاضاکننده شرکت در امتحان های بین المللی آیلتس می رساند، همان به صورتی که در سایت های ثبت نامی مراکز مجری امتحان آیلتس و نیز سایت سازمان سنجش تعلیم کشور آمده هست، وجه واریزی از سوی داوطلبان جهت ثبت اسم در امتحان آیلتس، به طور علی الحساب می باشد و این بدان مفهوم هست که چنانچه تغییری (افزایش یا کاهش) در قیمت ارز از سوی بانک مرکزی اعلام گردد، واضح هست تا پیش از زمان امتحان، مابه التفاوت قیمت حتمی ثبت اسم از داوطلبان اخذ و یا به آنها عودت داده می گردد.

واضح هست، چنانچه تا پیش از صادر کردن کارنامه امتحان تحولی مبنی بر کاهش در قیمت ارز مخصوص از سوی بانک مرکزی انجام گیرد، قیمت جدید ثبت اسم در امتحان مجدداً توسط سازمان محاسبه می گردد و مابه التفاوت آن توسط جایگاه ها مجری، به داوطلبان عودت داده می شود”.

انتهای پیام