حمید حاج اسماعیلی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازبینی دستمزد هیچ منع قانونی در کشور ندارد و میتوان در هر زمان از سال و با توجه به شرایط موجود این کار را انجام داد منتها به صورت معمول افزایش دستمزد، تبعاتی در بازار کار و در حوزه اقتصادی کشور دارد که از […]

حمید حاج اسماعیلی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازبینی دستمزد هیچ منع قانونی در کشور ندارد و میتوان در هر زمان از سال و با توجه به شرایط موجود این کار را انجام داد منتها به صورت معمول افزایش دستمزد، تبعاتی در بازار کار و در حوزه اقتصادی کشور دارد که از این نظر طبق معمول سالی یکبار تعیین می گردد و بازبینی آن در کشور ما پیشینه ندارد ولی این دولت هست که علی رغم آن که دستمزد را درباره غیر کارمندان پرداخت نمی کند اما تصمیم گیرنده کلیدی در بحث دستمزد کارگران هست.

وی دنبال کرد: تجربه نشان می دهد که دولت طبق محاسبه های خود طبق معمول درخصوص دستمزد کارگران و تعیین آن سالانه تصمیم گیری می کنند گرچه تعیین پاداش در شورای عالی کار صورت می پذیرد ولی یادمان نرود که دولت یکی از سه ضلع سه جانبه گرایی در شورای عالی کار هست و سکان دار کلیدی تعیین دستمزد در گفتگوها سه جانبه بین کارگران و کارفرمایان هست که عموما جانب هردو گروه کارگری و کارفرمایی را می گیرد ولی اختیارات وسیع ای دارد و دولت هست که نظر کارفرمایان و کارگران را با خواسته های خود همراه می کند.

این کارشناس حوزه کار با این اعتقاد که دولت مایل نیست تا پیش از انتهاء سال دستمزد را بازبینی کند، اظهار کرد: علتش تبعاتی هست که می اندیشد با این کار برای حوزه اقتصاد کشور، بازار کار و جامعه ایجاد گردد و علاقمند هست این چند ماه سپری گردد تا برای سال آینده تصمیم گیری کند.

حاج اسماعیلی در جواب به این سوال که آیا بازبینی و ترمیم دستمزد کارگران باید از مجرای مجلس بگذرد؟ اظهار کرد: این مسئله رابطه ای به مجلس و مجوز آن ندارد چون به طور اساسی منع قانونی برای بازبینی و افزایش دو مرتبه دستمزد وجود ندارد و نیازی هم به استفساریه نیست. هیچ قانونی نگفته که قطعا باید یکبار در سال پاداش را معین نماییم.

وی در عین حال با بیان این که در پشتیبانی از کارگران دارای مشکل، شکی نیست، اشاره ای به برنامه اختصاص سبدحمایت غذایی دولت کرد و اظهار کرد: ما قبول کننده واریز نقدی به حسابها  نبودیم و اگر دولت قصد داشت به اقشار کم درآمد و محروم، اشخاص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کارمندان و بازنشستگان دارای دریافتی زیر سه میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایتی بدهد چه منعی برای بازبینی پاداش در طول سال داشت؟

حاج اسماعیلی تصریح نمود: پیشنهاد ما اعطای کمکهای غیرنقدی بود تا دولت کالاهای بنیادی را در اختیار مردم بگذارد و تبعات منفی این کار که دولت دلواپس آن بود در جامعه ایجاد نشود ولی شاهد هستیم که هنوز به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی داده نشده و بنابراین انتظار می رود دولت بازبینی جدی در برنامه حمایتی خود صورت دهد و به نحو کالاهای غیرنقدی از کارگران پشتیبانی نماید.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در حالی که بسته های پشتیبانی غذایی دولت به بیشتر گروههای مورد هدف دولت اختصاص یافته و زیادی از کارمندان و بازنشستگان دولتی نیز آن را دریافت نمودند به گفته مقام های کارگری، این طرح هنوز درباره کارگران اجرایی نشده هست.قبل تر یک عضو هیات رئیسه محور عالی بازنشستگان کارگری بیان کرد که بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی مُسکن مقطعی هست و دردی از معیشت کارگران و بازنشستگان دوا نمی کند.

انتهای پیام