رضوان حکیم زاده در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد شهریه جایگاه ها پیش دبستانی ضمیمه مدرسه ها دولتی اظهار کرد: دوره پیش دبستانی یک اولویت و اصل با اهمیت است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بر طبق دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش، در دوره پیش دبستانی اصل بر استفاده از همه حجم […]

رضوان حکیم زاده در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد شهریه جایگاه ها پیش دبستانی ضمیمه مدرسه ها دولتی اظهار کرد: دوره پیش دبستانی یک اولویت و اصل با اهمیت است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بر طبق دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش، در دوره پیش دبستانی اصل بر استفاده از همه حجم های موجود است.

وی اضافه کرد: نظر وزارتخانه این است که کلاس ها و فضاهای اضافی مدرسه ها دولتی همچنان برای پیش دبستانی مورد استفاده باشد تا خانواده های بیشتری بتوانند فرزندشان را در پیش دبستانی ها ثبت نام کنند.

معاون تعلیم متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تاکید ما ثبت نام در پیش دبستانی های ضمیمه مدرسه ها دولتی با همان نرخ پارسال است اظهار کرد: اگر هم افزایش هزینه ای در مدرسه ها داریم، شهریه پیش دبستانی ها نباید زیادتر از ۱۵ درصد شهریه پارسال باشد.

حکیم زاده تاکید کرد: بر این اساس قرار نیست تعداد پیش دبستانی های ضمیمه مدرسه ها دولتی کاهش یابد، زیرا نرخ پوشش پیش دبستانی ها را به ۷۱  درصد رساندیم و نباید شاهد ریزش تعداد کودکان پیش دبستانی باشیم.

وی در مورد کارهای انجام شده حول کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل نیز اظهار کرد: سالانه نام های بازماندگان را اعلام می نماییم که طبق معمول هم در زمستان انجام می گردد.

معاون تعلیم خستین وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در اقصی نقاط کشور حاضر است و دارای مدرسه است اظهار کرد: وقتی آموزش و پرورش کانون باشد و با سایر سازمان های ذی ربط هم افزایی دارا باشیم کار خوب تر پیش می رود.

انتهای پیام