به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طبق اطلاعاتی که از سوی روزنامه زوددویچه منتشر گردیده، آلمان در سال گذشته میلادی در راستای اخراج پناهجویان و برگرداندن آنان به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا رکورد تازه ای بر جای نهاده هست. طبق اطلاعات منتشر گردیده از سوی رسانه های متفاوت آلمان، این کشور تا انتهاء […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طبق اطلاعاتی که از سوی روزنامه زوددویچه منتشر گردیده، آلمان در سال گذشته میلادی در راستای اخراج پناهجویان و برگرداندن آنان به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا رکورد تازه ای بر جای نهاده هست.

طبق اطلاعات منتشر گردیده از سوی رسانه های متفاوت آلمان، این کشور تا انتهاء نوامبر سال ۲۰۱۸ در مجموع ۸۶۵۸ پناهجو را از آلمان اخراج کرده و به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگردانده هست.

این درحالی هست که مجموع افرادی که در سال ۲۰۱۷ ناگزیر به ترک آلمان شده و به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه بازگردانده شده بودند، ۷۱۰۲ تن اعلام گردیده هست.

بدین ترتیب، تعداد پناهجویان بازگردانده شده به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۱۵ درصد کل تقاضا کنندگان پناهندگی در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته هست.

بدین ترتیب، کشورهای دیگر عضو اتحادیه توان دارند آن پناهجو را به کشور مبدأ در اتحادیه اروپا بازگردانند.

طبق اطلاعات منتشر گردیده از سوی وزارت کشور آلمان، بیشترین تعداد پناهجویانی که ناگزیر به ترک خاک آلمان شده اند، به کشور ایتالیا بازگردانده شده اند. این اطلاعات علاوه بر این نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ هیچ پناهجویی به کشور مجارستان بازگردانده نشده هست.

در سال ۲۰۱۸ آلمان تنها پنج پناهجو را به یونان بازگردانده هست.

انتهای پیام
دبیر: اسدی