تاثیر غیرقابل انکار خدمات وزارت راه وشهرسازی بر فعالیت روزمره و سطح رفاه شهروندان برکسی پوشیده نبوده و اعمال صحیح سیاست عدالت محوری، ریشه کن کردن فساد اداری و مالی و ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، موجبات رونق و بالا بردن سطح خدمات در تمامی حوزه ها را فراهم خواهد کرد. مرور برنامه های وزیر […]

تاثیر غیرقابل انکار خدمات وزارت راه وشهرسازی بر فعالیت روزمره و سطح رفاه شهروندان برکسی پوشیده نبوده و اعمال صحیح سیاست عدالت محوری، ریشه کن کردن فساد اداری و مالی و ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، موجبات رونق و بالا بردن سطح خدمات در تمامی حوزه ها را فراهم خواهد کرد. مرور برنامه های وزیر ایده ای راه و شهرسازی در حوزه ۴ گانه حمل و نقل نشان از توجه به توسعه زیرساخت های حمل ونقل، با رویکرد  یکپارچگی  و برخورداری از عدالت دسترسی هست.

محمد اسلامی گزینه ایده ای وزارت راه و شهرسازی در برنامه اعلامی خود به مجلس با تاکید بر درهم آمیختگی حمل ونقل و شهرسازی اظهار کرد: این آمیختگی ایجاب می کندتا زیرساخت های برون شهری و درون شهری به صورت هم افزا توسعه یابند تا طرح های جامع شهری از کارآمدی و اثربخشی قویتر بهره مند گردند.

وی تغییر دیدگاه در این راه را ضروری دانست و اضافه کرد: باید شبکه های حمل ونقل ،توسعه وتقویت ناوگان بصورت یک سیستم یکپارچه طراحی و عملیاتی گردند.

پیگیری مطالبات پیمانکاران

محمد اسلامی تنگنای مالی دولت و عدم تناسب بین بودجه های تخصیصی و ظرفیت فعالیت ها و وظیفه ها وزارتخانه را یکی از مشکلات فرابخشی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و اظهار کرد: افزایش مطالبات پیمانکاران حوزه حمل و نقل از دولت که رکود و بیکاری کارگران در این حوزه را به دنبال داشته هست.

وزیر ایده ای راه وشهرسازی تاکید کرد: گذر از تنگناها با بهره مندی از نسل تازه ای از مدیریت علمی، ارتقا یافته، شایسته و متخصص و بالا بردن سطح کیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمند سازی در کلیه فعالیت ها و خدمات وزارتخانه میسر می باشد.

اسلامی در بخش دیگری از اظهارات در مورد لزوم  محافظت و احیای سبک زندگی و هویت ایرانی اسلامی تصریح نمود: یک از وظایف خطیر

وزارت راه و شهرسازی تعهد به محافظت هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی و فراهم کردن زمینه استقرار این فرهنگ در احداث و توسعه شهر، مسکن و به منظور هویت قسمتی به کالبد فضای شهری و روستایی هست. این وظیفه خطیر اجتماعی ناظر به تسری روح ایرانی اسلامی به عنوان کلیدی با اهمیت در کالبد تمامی برنامه ها مدنظر داشته خواهد گردید.

ساماندهی بافت شهری و روستایی

وزیر ایده ای راه و شهرسازی در مورد برنامه های خود در حوزه مسکن گفته بود: ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساخت ها، توجه و پیگیری وضع مسکن مهر، ایجاد یکپارچگی و همکاری با سایر نهادها و ارگان ها در امر مسکن و شهرسازی و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت های  ناکارآمد در برنامه های عرضه شده قرار دارد.

وی در جواب به اینکه راهبردهای شما در حوزه مسکن و ساختمان چیست؟ تصریح نمود: دگرگونی ساختاری سیاستگذاری در راستای تشویق فعالین حوزه تولید مسکن طبق احتیاج طرحی، زمینه سازی و تقویت الزامات اجرای مقررات ملی ساختمان، تمرکز بر برنامه ریزی برای افزایش کیفیت مسکن و بهبود فناوری مهندسی ساختمان به منظور پایین آوردن نرخ تمام شده و سازگار کردن ساختمان های با استاندرادهای متداول من جمله مورد ها مد نظر هست.

وزیر ایده ای راه و شهرسازی در مورد افزایش نرخ مسکن و کاهش قدرت خرید مردم تاکید کرد: افزایش توان خرید، بهسازی و بالا بردن مسکن تقاضا کنندگان بهمراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی ساز و اقدامات پایدار به منظور تامین مالی، سرمایه گذاری و تحرک در بخش مسکن و سر انجام بازبینی در طرح جامع مسکن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در راستای مسکن مورد ها مورد توجه در خانه دار کردن مردم هست.

بروز رسانی طرح جامع مسکن

اسلامی بازبینی در ضابطه های شهرسازی و روشهای معمول در شورای عالی شهرسازی و معماری برای آسان سازی در اجرای طرح های تفصیلی و کاهش تحولات در طرح های مصوب را از دیگر برنامه های پیشنهاد شده عنوان نمود و اظهار کرد: ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و شهرسازی جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی و پشتیبانی از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساماندهی و اجرای طرح های بازآفرینی بافت ها از مورد ها مورد توجه هست.

امنیت دغدغه ای غیرقابل اغماض

وی در ادامه توجه به امنیت، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را ضروری برشمرد و اظهار کرد: امنیت از دغدغه های غیرقابل اغماض استانداردهای جهانی از اصول ضروری در فعالیت های عمرانی و خدماتی حوزه های وزارت راه و شهرسازی هست به به صورتی که در حال حاضر در سال حدود ۱۶۰۰ نفر منحصرا در بحث امنیت کار در ساختمان جان خود را از دست می دهند و حوادث رانندگی نیز قابل ملاحظه هست.

اسلامی اضافه کرد: در این راستا فراهم آوردن مسکن ایمن، ایمن سازی راه ها و سایر شقوق حمل و نقل، کاهش تلفات رانندگی، آمادگی هرچه زیادتر به منظور مدیریت بحران و الزام به کارگیری پدافند غیرعامل در همه فعالیت ها از اصول مدنظر داشته شده برای این وزارتخانه می باشد.

وزیر ایده ای راه و شهرسازی با اشاره به روند روبه رشد حوادث رانندگی و تصادفات حمل ونقل، بعد از کاهش چند ساله تاکید کرد: امنیت حمل و نقل جاده ای باید در اولویت قرار گیرد و رسیدن به این هدف علی رغم ۲۱۶۱۵۰  کیلومتر در زیرساخت جاده ای اندکی دشوار می باشد.

وی دنبال کرد: در حال حاضر زیرساخت جاده ای به طول بیشتر از ۲۱۶ هزار کیلومتر دربردارنده حدود  2400 کیلومتر آزادراه ، ۱۶۸۲۰ کیلومتر بزرگراه ، نزدیک به ۳۰۰ هزار کیلومتر راه کلیدی ، ۴۳ هزار کیلومتر راه فرعی و بیشتر از ۱۲۸ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه می رسد که برای حفظ این میزان راه نیازمند توجه جدی به بودجه دست کم در بالا بردن سطح کیفی رویه راه ها هستم.

اسلامی تاکید کرد: تعداد فراوان طرح های نیمه تمام و مطالبات پیمانکاران، تامین نبودن بار و مسافر کافی برای بعضی از بندرهای و فرودگاه های کشور، مستعمل بودن ناوگان حمل و نقل و توجه نکردن کافی به جابه جایی تکنولوژی، کم بودن مراجع دولتی برای سرمایه گذاری برای توسعه شبکه حمل و نقل از چالش های دیگر حمل ونقل ترکیبی هست.

وزیر ایده ای راه و شهرسازی اعلام نمود: خطوط ریلی کشور علی رغم تاکید همه جانبه مسئولین عالی رده کشوری بر گسترش حمل ونقل ریلی نزدیک به ۱۴ هزار کیلومتر هست که از این مقدار حدود ۳۰۰۰ کیلومتر دربردارنده خطوط فرعی می گردد.

عزل مسئولان ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی

وزیر ایده ای راه وشهرسازی با تاکید بر ضرورت اولویت بندی و اتمام پروژه های عمرانی و زیرساختی در دست احداث بر تقویت همکاریها و همکاری با تشکلهای صنفی و بنگاه های اکتساب و کار تاکید و خواستار کوچک سازی بدنه وزارتخانه و واگذاری امور به حوزه های تخصصی بخش خصوصی و عزل مسئولان ناکارآمد گردید.

اسلامی در مورد برنامه های مد نظر در وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: از راهبردهای کلی آسان سازی فرآیندهای همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و بین المللی هست و بالا بردن اندکی و کیفی خدمات وزارتخانه با بهره گیری از فناوری اطلاعات در اولویت قرار دارد.

وی گفته بود: تحقق توسعه و رفاه شهروندان از وظیفه ها کلیدی وزارت راه و شهرسازی بوده و کوشش برای محافظت حقوق شهروندی و تعهد بهمنشور حقوق شهروندییکی از پیش نیازهای حاصل شدن به اغراض مد نظر می باشد.

وزیر ایده ای راه وشهرسازی تصریح نمود: از دیگر برنامه های مد نظر ایجاد بستر مناسب جهت پایش، بررسی و نظارت عمومی برتمامی فعالیت ها و خدمات وزارتخانه و التزام مسئولان و مسئولین اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، تصمیم های و اقدمات هست.

  اسلامی اضافه کرد: ایجاد سیستم پنجره واحد عرضه خدمات به مردم، ضرورت رعایت استانداردهای زیست محیطی در تمام حوزه های مربوطه، مدیریت دارایی ها جهت افزایش بهره وری از ابزارها موجود و همکاری سازنده با تمامی حوزه های مربوطه برای بالا بردن اندکی و کیفی صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت های لازم از دیگر برنامه های مدنظر داشته شده هست.

توسعه اقتصاد سبز و محافظت محیط زیست

وزیر ایده ای راه وشهرسازی در جواب به اینکه در راستای توسعه اقتصاد سبز و محافظت محیط زیست در وزارت راه وشهرسازی چه برنامه هایی را مد نظر دارد، توضیح داد: با توجه به تاثیر مستقیم و بعضاً آثار مخرب برنامه های توسعه مسکن و شهرسازی و صنعت های حمل و نقل بر محیط زیست، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش آثار مخرب زیست محیطی مثل نگهدارى، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های خشکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و متوقف ساختن و معکوس نمودن روند خراب کردن زمین و ممانعت از نابود شدن تنوع زیستی و همکاری حداکثر با سازمان محیط زیست من جمله شاخص هایی هست که می بایست در برنامه های اجرایی و توسعه لحاظ گردند.

وی اضافه کرد: هم چنین توسعه اقتصاد سبز در موضوعاتی مثل همکاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مبارزه با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه ای با کاهش سن ناوگان حمل و نقل، تجهیز سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی های تجدید پذیر از مراجع باد و خورشید من جمله اصولی هست ک وزارت راه و شهرسازی خود را بدان دارای تعهد می داند.

پشتیبانی از اشتغال زایی و صنعت های خلاق

اسلامی در ادامه با اشاره به اشتغال ۶۸ هزار نفر به صورت مستقیم در وزارت راه وشهرسازی در سراسر کشور و اشتغال تعداد قابل ملاحظه ای به صورت غیر مستقیم، تاکید کرد: پشتیبانی از اشتغال زایی و تولید کالای داخلی با رویکرد ایجاد حوزه های نوین به عنوان صنعت های خلاق، کاهش تصدی گری دولت و بهینه سازی و بهبود مدیریت مراجع و بکارگیری توان و ظرفیت داخلی و بومی در راستای توسعه پایدار ضروری و لازم و از برنامه های با اولویت اجرایی هست.

وزیر ایده ای راه وشهرسازی با تاکید بر ضرورت تقویت و توسعه روزافزون نقش مردم جهت پیشبرد امور و توسعه سرمایه گذاری تصریح نمود: استفاده از تجارب و دانش جهانی و مدیریت دانش در حوزه مسکن، شهرسازی و حمل و نقل و شفافیت و تندرستی اداری و توسعه اصول مدیریت مشتری کانون باید در وزارت راه وشهرسازی مد نظر قرار گیرد.

دخالت دستوری  حداقلی در نرخ و تعرفه حمل و نقل

وزیر ایده ای راه وشهرسازی اقرار کرد: نبود زیرساخت ها و سیستم های مناسب برای حمل و نقل افراطی و ارزان، وجود و تداوم بعضی انحصارات دولتی در فعالیت های صنعت حمل و نقل، دخالت دستوری در نرخ و تعرفه حمل و نقل و دخالت های دولت و نهادهای ناظر در فعالیت شرکت های هوایی و ریلی از چالش های وزارت راه و شهرسازی هست که باید این مورد ها مورد توجه جدی قرا گیرد و دخالت ها به دست کم برسد.

انتهای پیام