عباسعلی کدخدایی طی دو نامه جداگانه، عدم مغایرت طرح «استفساریه الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» و «طرح استفساریه بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشور» را رسما اعلام کرد. در ادامه تصاویری از این نامه را مشاهده می‌کنید.    

 عباسعلی کدخدایی طی دو نامه جداگانه، عدم مغایرت طرح «استفساریه الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» و «طرح استفساریه بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشور» را رسما اعلام کرد.

در ادامه تصاویری از این نامه را مشاهده می‌کنید.

اعلام عدم مغایرت ۲ مصوبه در نامه کدخدایی به رییس مجلس