به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، اشرف غنی، ریاست جمهور افغانستان در سخنرانی اش در شروع این کنفرانس، طرح صلح جدید را “نقشه راه صلح” برای “حرکت به جلو” به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، اشرف غنی، ریاست جمهور افغانستان در سخنرانی اش در شروع این کنفرانس، طرح صلح جدید را “نقشه راه […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، اشرف غنی، ریاست جمهور افغانستان در سخنرانی اش در شروع این کنفرانس، طرح صلح جدید را “نقشه راه صلح” برای “حرکت به جلو” به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، اشرف غنی، ریاست جمهور افغانستان در سخنرانی اش در شروع این کنفرانس، طرح صلح جدید را “نقشه راه صلح” برای “حرکت به جلو” نامید و اظهار کرد، این طرح را بعد از مشورت با نمایندگان اقشار متفاوت مردم تهیه کرده هست.

همزمان با این سخنرانی، دفتر ریاست جمهوری افغانستان در کابل، اعضای هیات ۱۲ نفره مذاکره کننده با طالبان را معرفی کرد. عبدالسلام رحیمی، ریاست دفتر اشرف غنی، ریاست این هیات را به عهده خواهد داشت.

ریاست کنفرانس را افغانستان و سامان ملل به طور مشترک برعهده دارند.

وزیر خارجه افغانستان در مورد “پیشرفت های” وزیر خارجه افغانستان در مورد “پیشرفت های” کشورش به کشورهای شرکت کننده گزارش کرد.

رئیس‎جمهوری افغانستان به شرکت کنندگان کنفرانس ژنو اظهار کرد که کشورش حالا وارد دومین فاز از صلح خواهد گردید. او تاکید کرد که “نقشه راه” مد نظر او، در پی صلحی هست که ” او تاکید کرد که “نقشه راه” مد نظر او، در پی صلحی هست که “طالبان دربردارنده یک جامعه فراگیر و مردم سالار گردند.”

“غنی اظهار کرد گام اول در این راه، تعهد به حقوق حدس شده در قانون بنیادی افغانستان برای همه شهروندان کشور، بویژه بانوان هست.

به گزارش خبرنما به نقل از بی بی سی، در طرح صلح جدید دولت افغانستان، که دفتر ریاست جمهوری جزئیات زیادتر آن را منتشر کرده، آمده هست که “به هیچکدام از گروهای مسلحی که با شبکه های تروریستی بیگانه، سازمان های مخرب بیگانه، نهادهای دولتی یا غیر دولتی ارتباط دارا باشند و در جستجوی نفوذ در افغانستان باشند، اذن فعالیت داده نمی شود”.

شرط های برآمده از “مشورت با مردم”

به گزارش خبرنما به نقل از بی بی سی، در طرح صلح جدید دولت افغانستان، که دفتر ریاست جمهوری جزئیات زیادتر آن را منتشر کرده، آمده هست که “به هیچکدام از گروهای مسلحی که با شبکه های تروریستی بیگانه، سازمان های مخرب بیگانه، نهادهای دولتی یا غیر دولتی ارتباط دارا باشند و در جستجوی نفوذ در افغانستان باشند، اذن فعالیت داده نمی شود”.

به گفته دفتر ریاست جمهوری، سه شرط زیر بنابراین مشورت با مردم به طرح صلح اضافه شده هست:

تاکید بر ارزش و ارزش قانون بنیادی مصوب سال ۲۰۰۴

شراکت بنیادی افغانستان با جامعه جهانی

رهبری روند صلح توسط حکومت افغانستان

برپایی انتخابات

در طرح صلح جدید دولت افغانستان تاکید شده هست که انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال ۲۰۱۹، حتماً باید برگزار شود؛ زیرا “افغان ها برای تصویب موافقتنامه صلح، عملی ساختن آن و رهبری مصالحه اجتماعی، به یک حکومت منتخب احتیاج دارند”.

در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که در جریان آماده کردن طرح صلح جدید، با اقشار متفاوت مردم هم مشورت شده هست.

مذاکره کنندگان

در طرح صلح جدید دولت افغانستان تاکید شده هست که انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال ۲۰۱۹، حتماً باید برگزار شود؛ زیرا “افغان ها برای تصویب موافقتنامه صلح، عملی ساختن آن و رهبری مصالحه اجتماعی، به یک حکومت منتخب احتیاج دارند”.

در حالی که دوره ریاست جمهوری اشرف غنی (در دور اول) رو به انتهاء هست و او برای ادامه حکومت، احتیاج به انتخاب دو مرتبه دارد، در طرح صلح جدید تاکید شده که اجرای این طرح، پنج سال زمان خواهد برد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعضای هیات ۱۲ نفره مذاکره کننده با طالبان را معرفی کرده هست.

بورد مشورتی

در کنار هیات مذاکره کننده، یک بورد مشورتی، مرکب از ۹ کمیته هم پیشبینی شده هست:

کمیته رهبران سیاسی

کمیته احزاب سیاسی

کمیته امور جوانان

کمیته امور بانوان

کمیته علما

کمیته رهبران ولایتی

کمیته جامعه مدنی و فرهنگی

کمیته بخش خصوصی

کمیته مهاجرین و کوچی ها

وظیفه کمیته های ۹ گانه مشورتی، مشورت دادن به ریاست جمهوری “در راستای مباحث حساس” در ترکیب این هیات که عبدالسلام رحیمی، ریاست دفتر ریاست جمهوری افغانستان، ریاست آن را به عهده دارد، دو زن هم دیده می گردند.

سرنوشت شورای عالی صلح

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری علاوه بر این گفته شده که این لیست قابل تغییر هست. وظیفه کمیته های ۹ گانه مشورتی، مشورت دادن به ریاست جمهوری “در راستای مباحث حساس” اعلام گردیده هست.

از زمان تشکیل شورای عالی صلح افغانستان در سال ۲۰۱۰، این شورا مسئول پیشبرد کوشش ها برای انجام گفتگوها صلح با گروه‎های مسلح مخالف، بویژه طالبان بوده هست.

انتهای پیام