دکتر علی‌نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در پایان ستاد مقابله با همه‌گیری کرونا در ورزش، آخرین شرایط بازگشایی باشگاه‌ها را اعلام کرد. بر این اساس در تمامی شهر‌های با وضعیت سفید، فعالیت باشگاه‌ها، اماکن ورزشی، استخر‌ها و رشته‌های ورزشی بلامانع است. در تمامی شهر‌های دارای وضعیت زرد، فعالیت استخر‌های روباز، […]

دکتر علی‌نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در پایان ستاد مقابله با همه‌گیری کرونا در ورزش، آخرین شرایط بازگشایی باشگاه‌ها را اعلام کرد.

بر این اساس در تمامی شهر‌های با وضعیت سفید، فعالیت باشگاه‌ها، اماکن ورزشی، استخر‌ها و رشته‌های ورزشی بلامانع است.

در تمامی شهر‌های دارای وضعیت زرد، فعالیت استخر‌های روباز، ورزش‌های انفرادی، کم برخورد، با برخورد متوسط و باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام بلامانع است.

در تمامی شهر‌های با وضعیت قرمز، فعالیت باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام، رشته‌های انفرادی، کم برخورد و بابرخورد متوسط در صورت تایید مقامات بهداشتی شهر مربوطه، بلامانع است.

در تمامی شهر‌های دارای وضعیت قرمز، استخرها، باشگاه‌های ورزشی، رشته‌های پربرخورد مثل کشتی و رشته‌های رزمی تعطیل خواهد بود.

بدیهی است با تغییر وضعیت شهر‌ها از قرمز به زرد یا سفید و یا بالعکس، تصمیمات جدید بهداشتی در خصوص وضعیت فعالیت‌های ورزشی اتخاذ خواهد شد.