بسمه تعالی اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان ، جایگاه سوخت شهرستان لنده ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده جهت یکسری تعمیرات اضطراری تعطیل و قادر به ارائه سوخترسانی و خدمات به همشهریان محترم تا اطلاع ثانوی نخواهد بود . […]

بسمه تعالی
اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان ، جایگاه سوخت شهرستان لنده ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده جهت یکسری تعمیرات اضطراری تعطیل و قادر به ارائه سوخترسانی و خدمات به همشهریان محترم تا اطلاع ثانوی نخواهد بود .
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد