تمدید مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تمدید گردیده است.     به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان […]

تمدید مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تمدید گردیده است.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مهلت فراخوان جذب نیروی امریه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تمدید گردیده است.

لذا داوطلبین می توانند مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به آدرس: یاسوج، انتهای بلوار بویراحمد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، طبقه اول، واحد امور اداری و کارگزینی بصورت حضوری تحویل نمایند.

 

معیارها و ضوابط استفاده از خدمات مشمولان وظیفه در لینک زیر قابل ملاحظه است.

 

فایل pdf معیارها و ضوابط جذب نیروی امریه