سید حمیدرضا کاظمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اضافه کرد: اصلاح قانون شوراها در دستورکار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفته و حل قسمتی از مشکلات کنونی در حوزه های تعیین صلاحیت، کارکرد و نظارت بر شوراها را میتوان در اصلاح این قانون مورد توجه قرار داد تا دوره های بعد شاهد […]

سید حمیدرضا کاظمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اضافه کرد: اصلاح قانون شوراها در دستورکار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفته و حل قسمتی از مشکلات کنونی در حوزه های تعیین صلاحیت، کارکرد و نظارت بر شوراها را میتوان در اصلاح این قانون مورد توجه قرار داد تا دوره های بعد شاهد مشکلات کمتری باشیم.

وی اضافه کرد: طی پنج دوره فعالیت شوراها بحث اصلاح قانون آنان موردنظر قرار گرفته تا بتوان به تندرستی شوراها و نظارت زیادتر بر آن کمک کرد.

وی گفته بود: اصلاح قانون انتخابات(ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا) را در دستورکار کمیسیون داریم اما به سبب این که نخستین انتخاباتی که در پیش داریم انتخابات مجلس است، اصلاح قانون انتخابات مجلس را اولویت اول گذاشتیم که این با اهمیت تقریباً در کمیسیون پایانی می گردد.

  نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی عنوان نمود: اصلاح قانون انتخابات مجلس طی دو جلسه دیگر در کمیسیون پایانی می گردد.    بعد از پایانی شدن این قانون، انتخابات رئیس جمهوری و شوراها را در دستور کار قرار خواهیم داد.

انتهای پیام