ایران درج کرد: جلسه ارزیابی استیضاح وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس نیمه کاره ماند. سبب این اتفاق آن طور که نهایت دهقانی فیروزآبادی نایب ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس به «ایران» گفته، مطرح نشدن نیمی از محورهای استیضاح به سبب کم بودن وقت بوده هست. ساعت هایی پیش از برپایی […]

ایران درج کرد: جلسه ارزیابی استیضاح وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس نیمه کاره ماند. سبب این اتفاق آن طور که نهایت دهقانی فیروزآبادی نایب ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس به «ایران» گفته، مطرح نشدن نیمی از محورهای استیضاح به سبب کم بودن وقت بوده هست.

ساعت هایی پیش از برپایی این جلسه احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده منتقد دولت و عضو هیأت رئیسه مجلس به «ایران» بیان کرد که نمایندگان این جریان سیاسی از استیضاح کنندگان ظریف خواسته‌اند به پیگیری‌های خود در جلسه روز گذشته خاتمه دهند.

هر چند این اتفاق عملاً رخ نداده و استیضاح‌کنندگان همچنان در انتظار پاسخ‌های ظریف به مباحث مطرح نشده در جلسه روز گذشته می باشند اما آن طور که دهقانی فیروزآبادی پس از این جلسه به «ایران» شرح داده، احتمال اینکه نهایتاً این استیضاح در همان نشست ها کمیسیون امنیت ملی منتفی گردد هم وجود دارد.

استیضاح در مسیر منتفی گردیدن

روز گذشته امیر خجسته یکی از استیضاح‌کنندگان ظریف به روزنامه ایران اظهار کرد که دیگر برای پیگیری این استیضاح تمایلی ندارد و توضیحات وزیر خارجه وی را قانع کرده هست. این اظهارات ذی ربط به ساعات پیش از حضور ظریف در جلسه بعدازظهر روز گذشته کمیسیون امنیت ملی می‌شود. همزمان هم احمد امیرآبادی فراهانی اظهار کرد که همقطاران او در طیف نمایندگان منتقد دولت از استیضاح کنندگان که آنان هم از همین جریان سیاسی می باشند، خواسته‌اند که این طرح را در همان ایستگاه کمیسیون متوقف کرده و جلوتر نروند. امیرآبادی فراهانی حتی اظهار کرد که استیضاح کنندگان به این درخواست ها پاسخ مثبت داده‌اند

امیرآبادی فراهانی حتی اظهار کرد که استیضاح کنندگان به این درخواست ها پاسخ مثبت داده‌اندکمال دهقانی فیروزآبادی در مورد موضع فعلی امضاکنندگان این استیضاح شرح داده هست: «بر اساس اخباری که ما داریم عده ای از نمایندگان امضا کننده پیش از جلسه کمیسیون با توجه به توضیح هایی که آقای ظریف داده بود، نظرشان عوض شده و از استیضاح صرفنظر کرده‌اند.» »

» او معتقد هست که احتمال منتفی گردیدن این استیضاح بسیار زیادتر از احتمال ادامه یافتن آن هست. افرادی که پیش‌بینی می‌شود بر تداوم این استیضاح اهتمام دارا باشند کما اینکه روز گذشته هم در حاشیه جلسه علنی حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح این طرح در مورد اینکه آیا همچنان بر استیضاح اصراری وجود دارد یا خیر اظهار کرد: «اگر اصراری نبود، دلیلی نداشت که آقای ظریف به کمیسیون بیاید.

اینکه وی قرار هست در جلسه حاضر گردد یعنی اینکه ما هنوز اصرار بر استیضاح داریم.» » البته آن طور که دهقانی فیروزآبادی اطلاع داده هست، در جلسه کمیسیون امنیت ملی بیشتر از نیمی از استیضاح کنندگان حضور نداشتند و زیادتر طراحان کلیدی طرح حاضر گردیده بودند.