به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار خبرگزاری برنا؛ صدیف بدری نماینده شهر اردبیل با اشاره به وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی کشور استیضاح وزیر ورزش و جوانان را نامطلوب دانست و گفت: دلایل  استیضاح  مسعود سلطانی فر بی مورد بوده و نمی تواند به طور خاص گریبانگیر وی شود.  وی افزود: در حال حاضر کشور دارای مشکلات اقتصادی و سیاسی […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار خبرگزاری برنا؛ صدیف بدری نماینده شهر اردبیل با اشاره به وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی کشور استیضاح وزیر ورزش و جوانان را نامطلوب دانست و گفت: دلایل  استیضاح  مسعود سلطانی فر بی مورد بوده و نمی تواند به طور خاص گریبانگیر وی شود. 

وی افزود: در حال حاضر کشور دارای مشکلات اقتصادی و سیاسی زیادی است که همه آنها آسیب های زیر ساختی دارند و باید که با اتحاد و همبستگی به شناخت این آسیب ها پی برده و آنها را مورد ارزیابی قرار داده و برای حل آنها گامهای موثری برداریم. 

وی در پایان گفت : با استیضاح کسی، مشکلات حل نخواهد شد.