«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص "استیضاح وزیر ورزش و جوانان" گفت: وزارت ورزش از ظرافت های خاصی برخوردار است. این وزرات خانه با مجامع بین المللی مربوط به ورزش تعاملاتی دارد مانند؛ فیفا و دستگاه های نظارتی دیگر. تعامل با وزارت ورزش باید به نحوی […]

«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص "استیضاح وزیر ورزش و جوانان" گفت: وزارت ورزش از ظرافت های خاصی برخوردار است. این وزرات خانه با مجامع بین المللی مربوط به ورزش تعاملاتی دارد مانند؛ فیفا و دستگاه های نظارتی دیگر. تعامل با وزارت ورزش باید به نحوی صورت گیرد که موجب تضعیف این وزارتخانه در مجامع جهانی و بین المللی ورزش نشود.

او ادامه داد: موضوع استیضاح آقای سلطانی فر در مجلس مطرح شده است. در مجلس به دنبال این هستیم نمایندگان اگر ابهامی برایشان راجع به عملکرد وزارت ورزش و وزیر ورزش ایجاد شده، آقای وزیر در کمیسیون های مجلس با حضور نمایندگان محترم حضور یابند و مسایل را رفع و رجوع کنند.

او با تاکید بر این که استیضاح وزیر ورزش در این شرایط درست نیست، گفت: این استیضاح به شرایط فعلی آسیب می زند.