به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا مجلس سنای آمریکا دونالدترامپ، رئیس جمهوری این کشور را از دو اتهام مربوط به استیضاح یعنی سوءاستفاده از قدرت و کارشکنی در کار کنگره تبرئه کرد تا به این ترتیب دونالد ترامپ تا پایان اولین دوره ریاست جمهوری خود در کاخ سفید باقی بماند.  رای‌گیری در مجلس سنای […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا مجلس سنای آمریکا دونالدترامپ، رئیس جمهوری این کشور را از دو اتهام مربوط به استیضاح یعنی سوءاستفاده از قدرت و کارشکنی در کار کنگره تبرئه کرد تا به این ترتیب دونالد ترامپ تا پایان اولین دوره ریاست جمهوری خود در کاخ سفید باقی بماند.

 رای‌گیری در مجلس سنای آمریکا در خصوص اولین بند استیضاح ترامپ انجام شد که در آن ۵۲ سناتور به گناهکار نبودن ترامپ رای دادند و ۴۸ سناتور او را گناهکار دانستند. بر این اساس ترامپ از بند اول استیضاح تبرئه شد. در این بند تنها یک جمهوری خواه علیه ترامپ رای داد.

 بند دوم استیضاح ترامپ هم رای نیاورد. در پایان رای‌گیری در خصوص بند دوم استیضاح، ۵۳ سناتور آمریکایی ترامپ را گناهکار ندانستند و ۴۷ سناتور او را گناهکار خواندند. ترامپ از دومین بند استیضاح هم تبرئه شد. در این بند همه‌ی آراء منفی برای دموکرات‌ها و همه ۵۳ رای تبرئه کنندگان برای جمهوری خواهان بود.