علی الهیار ترکمن در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد طرح خرید خدمات آموزشی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۳۰ هزار دانش آموز در جایگاه ها خرید خدماتی مشغول به تحصیل بوده و اثرگذاری مثبتی در روند آموزشی و کیفیت قسمتی به آن داشته اند. وی اضافه کرد: حالا حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار […]

علی الهیار ترکمن در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد طرح خرید خدمات آموزشی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۳۰ هزار دانش آموز در جایگاه ها خرید خدماتی مشغول به تحصیل بوده و اثرگذاری مثبتی در روند آموزشی و کیفیت قسمتی به آن داشته اند.

وی اضافه کرد: حالا حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار لازم التعلیم باید مجموعه ای با ترکیب معلمان رسمی، حق التدریسی، خرید خدمتی و سرباز معلم ها دارا باشیم.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم یک مرتبه تجربه طرح خرید خدمت را در شهرستان ها و استان ها مرور و ارزیابی کنیم. قبول داریم موانعی وجود دارد که باید آنان را احصا ء قبول داریم موانعی وجود دارد که باید آنان را کرده و روی آن بحث و ارزیابی دقیق دارا باشیم. اما از نمایندگان مجلس می خواهیم این مجال را به آموزش و پرورش بدهند تا موانع را با کمک آنان ارزیابی و رفع کنیم.

معاون توسعه مدیریت و حمایت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۹۸ بویژه در بند ب تبصره ۲۱ بندی حول خصوصی سازی در آموزش و پرورش وجود نداشت عنوان نمود: خرید خدمات آموزشی با توجه به ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه و سند دگرگونی بنیادین در بودجه گنجانده شده بود. در سند دگرگونی بنیادین بر افزایش همکاری در آموزش و پرورش تاکید شده هست.

الهیار ترکمن دنبال کرد: در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه بر خرید خدمات آموزشی اهتمام شده هست اظهار کرد: خرید خدمات به معنای خصوصی سازی نیست. در طرح خرید خدمات آموزشی کم بودن معلم و مدرسه در بعضی منطقه های دور دست را جبران نمودیم و در پی واگذاری مدرسه ها دولتی در قالب طرح خرید خدمات آموزشی نبوده و نیستیم.

انتهای پیام