محسن پاک آئین در اظهار کرد وگو با ایسنا درباره مذاکرات و اظهار کرد وگوهای صلح با طالبان در افغانستان اظهار کرد: واقعیت این هست که استقرار صلح و آرامش در افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید در پی مذاکره میان دولت و مخالفین من جمله طالبان بود و برای یافتن راه حل سیاسی کوشش کرد.  […]

محسن پاک آئین در اظهار کرد وگو با ایسنا درباره مذاکرات و اظهار کرد وگوهای صلح با طالبان در افغانستان اظهار کرد: واقعیت این هست که استقرار صلح و آرامش در افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید در پی مذاکره میان دولت و مخالفین من جمله طالبان بود و برای یافتن راه حل سیاسی کوشش کرد. 

 وی تصریح نمود: اما شرایط فعلی افغانستان بخصوص پس از واقع شدن حوادث تروریستی در غزنی، فضا را برای انجام مذاکرات صلح نامساعد کرده و میان گروه های متفاوت در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. یک دسته اعتقاد دارند استمرار کوشش ها برای مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان برای انتهاء دادن به کارهای تروریستی مناسب هست اما دسته ای دیگر اعتقاد دارند که پیشنهاد شورای عالی صلح و شورای سرتاسری علما و پیشنهاد آتش بس موقت دولت در عید قربان تنها در جهت منفعت های طالبان هست و تا وقتی که تروریسم در کشور وجود داشته باشد، دولت باید به فکر تامین امنیت مردم باشد و در حقیقت امنیت بر مذاکره با گروه های تروریستی رجحان دارد.

وی علاوه بر این گفته بود: پس از حوادث خونین غزنی ، شرایط شایسته ای برای استمرار مذاکرات صلح ایجاد نشده و پیشنهاد مذاکرات صلح باعث شده تا قسمتی از مردم، در صداقت دولت برای مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت تشکیک کنند.
 

این کارشناس مسائل بین الملل  علاوه بر این درباره فعالیت نیروهای داعش در مناطقی از افغانستان اظهار کرد: بیشتر گروه های تروریستی به ویژه داعش پس از شکست در خاورمیانه، به طرف افغانستان گسیل شده اند و در این مسیر از پشتیبانی آمریکا هم بهره مند می باشند.

وی با بیان این که  «داعش از ناتوانی دولت افغانستان و وجود ناامنی و تفرقه در این کشور استفاده می نماید و می خواهد خود را به آسیای مرکزی برساند»، اظهار کرد: داعش سربازگیری در افغانستان را آغاز نموده و می خواهد در شمال افغانستان پایگاه های مستحکم و قدرتمند ایجاد کند. اگر دولت و همه گروه های داخلی افغانستان من جمله طالبان برای مبارزه با داعش متحد شوند، این اقدام توان دارد مقدمه ای برای صلح ملی باشد.

وی اظهار کرد: اما شرط طالبان برای مذاکره، خارج شدن نیروهای بیگانه از افغانستان هست و چشم انداز مثبتی برای تحقق این خواسته وجود ندارد؛ بنابراین در این شرایط بعید هست بتوانیم شاهد صلح پایدار در افغانستان باشیم.

پاک آئین علاوه بر این با اشاره به در پیش بودن انتخابات در افغانستان اظهار کرد: انتخابات های قبلی افغانستان نیز در شرایط ناامنی برگزار شده و در نهایت مردم منتخبین خود را انتخاب نموده اند. سال کنونی نهادهای امنیتی افغانستان قول داده اند که امنیت انتخابات را تامین کرده و حتی خوب تر از دوره قبل برگزار کنند.

وی در انتهاء با بیان این که «فکر نمی کنم شرایط ناامن فعلی بتواند تاثیری در برپایی انتخابات داشته باشد»، اظهار کرد: البته امکان دارد داعش دست به اقداماتی بزند اما مانع برپایی انتخابات نخواهد گردید و  طالبان که یک گروه داخلی هست و در انتخابات منفعت های دارد بعید هست در آن ایام اقدامی بر علیه انتخابات انجام دهد.
انتهای پیام