وی پس از آن با اشاره به استعفای وزیر بهداشت تصریح نمود: وزیر بهداشت با توجه به مسائلی که در حوزه تندرستی وجود داشته کناره گیری داده، ولی قطعاً این کناره گیری مورد پذیرش قرار نمی گیرد.عضو کمیسیون بهداشت و معالجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید اعتبارات مدنظر برای طرح دگرگونی تندرستی منظور شود […]

وی پس از آن با اشاره به استعفای وزیر بهداشت تصریح نمود: وزیر بهداشت با توجه به مسائلی که در حوزه تندرستی وجود داشته کناره گیری داده، ولی قطعاً این کناره گیری مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و معالجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید اعتبارات مدنظر برای طرح دگرگونی تندرستی منظور شود کما اینکه درخواست وزیر نیز این بوده که ارزش مدنظر که در قانون وجود دارد باید تخصیص داده شود که در غیر این صورت نمی شود گامی بنیادی در حوزه تندرستی برداشت.