از پژوهشگران برتر دانشگاه یاسوج تجلیل شد با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه از پژوهشگران برتر دانشگاه یاسوج تجلیل شد. از پژوهشگران برتر دانشگاه یاسوج تجلیل شد به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی، معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج در این نشست با تبریک به پژوهشگران برگزیده گفت: در این جلسه از یازده پژوهشگر […]

از پژوهشگران برتر دانشگاه یاسوج تجلیل شد
با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه از پژوهشگران برتر دانشگاه یاسوج تجلیل شد.

از پژوهشگران برتر دانشگاه یاسوج تجلیل شد
به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی، معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج در این نشست با تبریک به پژوهشگران برگزیده گفت: در این جلسه از یازده پژوهشگر دانشگاه که ده نفر از اعضای هیئت علمی و یک نفر نیز دانشجو می باشد تجلیل می شود

دکتر مرتضی منتظر ظهوری بیان داشت: امیدواریم پژوهشگران محترم هر چه بیشتر به سمت پژوهشهای کاربردی تر بروند تا بتوانند گره‌ی از مشکلات جامعه باز کنند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی مسئولان دانشگاه نیز به گونه ای ست که محققان و اساتید را به سمت پژوهشهای کاربردی سوق می دهد.

معاون پژوهشی دانشگاه با اشاره به پژوهشگران برتر گفت: آقایان دکتر هجیر کریمی از گروه مهندسی شیمی، دکتر حمیدرضا بلوچی از گروه زراعت، دکتر داوود الهامی فر از گروه شیمی، دکتر علی اکبر حیدری از گروه عمران و خانمها دکتر مریم مختاری از گروه علوم اجتماعی و دکتر زهرا رفیعی از گروه شیمی ، ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه بودند که توانسنتند به عنوان پژوهشگران برتر استانی انتخاب شوند.

دکتر منتظر ظهوری ادامه داد: همچنین ۴ عضو هیئت علمی شامل آقایان دکتر حمدالله اکوانی گروه علوم سیاسی، دکتر مصطفی احمدوند گروه توسعه روستایی ، دکتر محسن آرمین گروه جنگلداری و دکتر بهروز واثقی گروه فیزیک نیز به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاهی در سال ۹۸ انتخاب شوند.

وی بیان داشت: همچنین آقای احمدرضا باقری دانشجوی دکتری شیمی به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی انتخاب شد.

در پایان این نشست با اهدا لوح به یازده پژوهشگر برتر دانشگاه از آنها تجلیل شد.