محمدرضا نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از لحاظ تعداد تخت بیمارستانی با نرم کشوری فاصله داریم و تا پایان سال به آن‌ها اضافه خواهد شد. وی اظهار کرد: در حوزه درمان تعداد تخت‌های بیمارستانی فعال در بخش دانشگاهی استان ۲۲۲۵ تخت است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: همچنین ۷۰۰ تخت غیر […]

محمدرضا نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از لحاظ تعداد تخت بیمارستانی با نرم کشوری فاصله داریم و تا پایان سال به آن‌ها اضافه خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حوزه درمان تعداد تخت‌های بیمارستانی فعال در بخش دانشگاهی استان ۲۲۲۵ تخت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: همچنین ۷۰۰ تخت غیر دانشگاهی فعال در سطح استان داریم که در مجموع تخت ما در کشور نسبت به جمعیت یک و نیم در هزار است.

نیکبخت اضافه کرد: میانگین کشور یک و هفت‌دهم در هزار است بنابراین دودهم با نرم کشوری فاصله داریم اما با راه‌اندازی تخت‌های کوهدشت، دورود و بیمارستان جدید نیایش از مرز هم خواهیم گذشت.

وی بیان کرد: امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ به رقم دو تخت به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت برسیم و برای کرونا سعی کرده‌ایم تخت اضافه کنیم.

انتهای پیام