به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، پس از ان که  شرکت های پتروشیمی طبق سیاست جدید ارزی، موظف گردیدند ارز صادراتی خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در سیستم نیما ارائه کنند، طبق بسته جدید ارزی موظف گردیدند ارز خود را در بازار ثانویه ارائه کنند. طبق بسته جدید ارزی که ۱۴ مردادماه توسط […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، پس از ان که  شرکت های پتروشیمی طبق سیاست جدید ارزی، موظف گردیدند ارز صادراتی خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در سیستم نیما ارائه کنند، طبق بسته جدید ارزی موظف گردیدند ارز خود را در بازار ثانویه ارائه کنند.

طبق بسته جدید ارزی که ۱۴ مردادماه توسط ریاست کل بانک مرکزی، پرده برداری و اجرای آن از صبح ۱۵ مردادماه شروع شد، شرکت های پتروشیمی موظف گردیدند ارز خود را در بازار ثانویه ارائه کنند. این در حالی بود که طبق سیاست های ارزی دولت که در اردیبهشت ماه ابلاغ شده بود، شرکت های پتروشیمی موظف بودند ارز صادراتی خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در سیستم نیما ارائه کنند.

قیمت ارز پتروشیمی ها چقدر هست؟

این در حالی بود که طبق سیاست های ارزی دولت که در اردیبهشت ماه ابلاغ شده بود، شرکت های پتروشیمی موظف بودند ارز صادراتی خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در سیستم نیما ارائه کنند. این قیمت به ۷۹۰۰، ۷۷۰۰ و پس از آن ۷۵۰۰ رسید. در بسته جدید ارزی، این روال تغییر کرد و در اولین روز اجرای بسته، شرکت های پتروشیمی ارز خود را با قیمت ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند.

این قیمت به ۷۹۰۰، ۷۷۰۰ و پس از آن ۷۵۰۰ رسید. به گفته  فریبرز کریمایی – قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی – قیمت ارز صادراتی که توسط شرکت های پتروشیمی در سیستم نیما وارد می گردد، بین ۷۵۰۰ تومان تا ۷۸۰۰ تومان هست. کریمایی با بیان این که میزان صادرات فرآورده ها پتروشیمی ۱۲ میلیارد دلار در طول سال هست، به ایسنا اظهار کرد: شرکت های پتروشیمی موظفند ۷۵ درصد میزان صادرات خود را وارد سیستم نیما کنند.

این شرکت ها  مصارفی دارند که از سوی وزارت نفت کنترل می گردد.

انتهای پیام