رییس اتحادیه نانواهای فانتزی اضافه کرد: در تولید نان بویژه نان های حجیم، به گندم نرمال با دست کم پروتئین و غیره احتیاج هست که متاسفانه آرد و گندم هایی که به استان تهران اختصاص می یابد عمدتا دارای استانداردهای حداقلی نیست که این مبحث عاملی شده تا از کیفیت محصول پایانی کم گردد. کرمی […]

رییس اتحادیه نانواهای فانتزی اضافه کرد: در تولید نان بویژه نان های حجیم، به گندم نرمال با دست کم پروتئین و غیره احتیاج هست که متاسفانه آرد و گندم هایی که به استان تهران اختصاص می یابد عمدتا دارای استانداردهای حداقلی نیست که این مبحث عاملی شده تا از کیفیت محصول پایانی کم گردد.

کرمی یادآور گردید: در کنار آرد در تولید نان های حجیم و نیمه حجیم از بهبوددهنده استفاده می گردد که در گذشته هر بسته بهبوددهنده ۱۰ کیلویی به نرخ ۱۸۰ هزار تومان خریداری می گردید، اما در حال حاضر نرخ این ماده مصرفی در حدود ۴۳۰ تا ۴۵۰ هزار تومان هست.

وی گفته بود: بهبوددهنده ها عمدتا وارداتی هست و زیادی از تولیدکنندگان و واردکنندگان علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، فرآورده ها بهبوددهنده را با دلار ۱۴ هزار تومانی در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند.

رییس اتحادیه نانواهای فانتزی با بیان این که بر طبق مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۳، نرخ گذاری فرآورده ها واحدهای نان های حجیم و آزادپز در اختیار خود واحدها هست، اظهار کرد: در شرایط فعلی علی رغم رشد نرخ مواد اولیه و هزینه تولید، واحدهای صنفی نرخ نان های حجیم را افزایش نداده اند و برای آن که نان ارزان در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد، باید هزینه های جانبی تولید از سوی دولت حذف گردد.

وی با اشاره به این که باید کیفیت نان موردنظر قرار بگیرد و برای رسیدن به این با اعتبار، فعالیت صنف نان باید طبق رقابت باشد، افزود: فرآیند تولید نان باید از روش سنتی فاصله بگیرد و با تکیه بر ماشین ادوات به روز، نان تهیه گردد و در کنار آن باید یکسان سازی نرخ آرد در دستور کار قرار گیرد.

به گفته کرمی، تا وقتی که فضای رقابتی در صنف نان وجود نداشته باشد رضایت دولت، تولیدکننده و استفاده کننده تامین نخواهد گردید.

وی یکی از مورد ها مؤثر بر کیفیت تولید نان را، ماشین ادوات به روز دانست و یادآور گردید: ماشین ادوات به روز در کشور تولید می گردد و تنها قسمتی از ماشین ادوات به طور وارداتی تامین می گردد، اما با این حال در تولید نان سنتی از ماشین ادوات قدیمی استفاده می گردد.

او افزود: میزان استفاده نان حجیم و نیمه حجیم در تهران ۲۰ درصد و در کشور ۱۰ درصد هست و این آمار در حالی به ثبت دست یافته که ضایعات نان سنتی بسیار فراوان هست.
انتهای پیام