پایگاه خبری انتخاب: سامر إلیاس در الحیات درج کرد: چند ساعت بعد از تاکید ریاست جمهور آمریکا بر خارج شدن نیروهای این کشور از سوریه و دعوت او از دولتهای منطقه من جمله ترکیه، برای تکمیل فرآیند مقابله با داعش، رقابت بین ترکیه و گروههای «ارتش آزاد سوریه» از یک سو و نیروهای نظام و […]

پایگاه خبری انتخاب: سامر إلیاس در الحیات درج کرد: چند ساعت بعد از تاکید ریاست جمهور آمریکا بر خارج شدن نیروهای این کشور از سوریه و دعوت او از دولتهای منطقه من جمله ترکیه، برای تکمیل فرآیند مقابله با داعش، رقابت بین ترکیه و گروههای «ارتش آزاد سوریه» از یک سو و نیروهای نظام و نیروهای منسوب ایرانی از سوی دیگر، برای پر کردن خلأ خاصل از خارج شدن نیروهای آمریکایی، شدید شده است.

در این میان، خبرگزاری «فرات پست» تاکید کرد که نیروهای عراقی و ایرانی حاضر در شهر بوکمال و اطراف آن، نیروهای پشتیبانی را به رقه و دیرالزور غربی اعزام کرده اند.

این مرجع علاوه بر این از گذر عده ای از افسران نظامی و فرماندهان نیروهای ایران از عراق به سمت منطقه شرق دیروالزور اطلاع داد.

در این شرایط، طرف فرانسوی تاکید کرده است که بعد از خارج شدن نیروهای آمریکایی، توان ندارد اطمینان لازم برای پشتیبانی از منطقه را بدهد.

این در حالی است که مصطفی سیجری، یک مسئول سیاسی در ارتش ملی، در صحبت با الحیات اظهار کرد: تصمیم به دیرکرد افتادن عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات، تا زمان کوتاهی، این مجال را به نیروهای ملی کرد در شمال شرق سوریه می دهد تا وارد یک مذاکره ملی گردند. وی علاوه بر این نیروهای کردی را به برگشت به آغوش ملت سوریه فراخواند.

یکی از فرماندهان معروف ارتش آزاد سوریه نیز تاکید کرد که تصمیم آمریکا برای خارج شدن از سوریه، مجال خوبی برای قوای کردی محسوب می گردد تا ارتباط نزدیکی با معارضان سوریه ایجاد کنند.

وی در ادامه از نظام اسد خواست که دروازه های ورود نیروهای ارتش آزاد سوریه به تمام منطقه شمال شرقی سوریه را بگشاید، تا برای پشتیبانی از استقرار منطقه و اخراج تروریستهایی که باعث ریختن خون ملت سوریه شده اند، در پایگاههای نظامی حاضر گردند.