حمید حسینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اعلام خبر فوق اضافه کرد: طرف عراقی علاقه دارد از گاز طبیعی برای صنعت های و بخش مسکونی خود استفاده نماید. وی به این سؤال که آیا برای صادرات گاز احتیاج به ایجاد خط لوله تازه ای است؟ جواب داد: این مبحث باید ارزیابی گردد که […]

حمید حسینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اعلام خبر فوق اضافه کرد: طرف عراقی علاقه دارد از گاز طبیعی برای صنعت های و بخش مسکونی خود استفاده نماید.

وی به این سؤال که آیا برای صادرات گاز احتیاج به ایجاد خط لوله تازه ای است؟ جواب داد: این مبحث باید ارزیابی گردد که آیا خط لوله های پیشین حجم جابه جایی گاز بیشتری را دارند یا باید خط لوله تازه ای احداث کرد. قبل از این گفتگوها با عراق برای صادرات گاز با وزرات برق این کشور بود اما این گفتگوها با وزارت نفت عراق است.

قبل از این حسینی از موافقت استانداری بغداد برای واردات گاز از ایران خبر داده و به ایسنا بیان کرد : : وزارت نفت عراق متمایل است گاز را جایگزین فرآورده های نفتی کند. این قرارداد جدا از قرارداد قبلی صادرات گاز از ایران به عراق است، زیرا قرارداد قبلی با وزارت نیروی عراق بود.    عراقی ها از ابزارها شرکت گاز نیز بازدید کرده اند.

انتهای پیام