تشکیل جلسه پایش استان در خصوص اجرایی نمودن برنامه راهبردی سازمان در راستای اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان جلسه ای با حضور معاونین، رؤسای واحدها و مسئولین پایش به ریاست مدیرکل ثبت احوال استان در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد. به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد، در […]

تشکیل جلسه پایش استان در خصوص اجرایی نمودن برنامه راهبردی سازمان
در راستای اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان جلسه ای با حضور معاونین، رؤسای واحدها و مسئولین پایش به ریاست مدیرکل ثبت احوال استان در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.

به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد، در راستای اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان جلسه ای با حضور معاونین، رؤسای واحدها و مسئولین پایش به ریاست مدیرکل ثبت احوال استان در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.

در این جلسه صادقی مدیرکل ثبت احوال استان، پیرامون برنامه اجرایی در سال جاری و چگونگی اجرای آن در سطح انتظار سازمان مطالبی را مطرح کردند و از معاونین ، رؤسای واحدها و مسئولین پایش استان، اجرای دقیق برنامه های تدوینی بر اساس زمان بندی مشخص شده توسط سازمان را خواستار شدند. در ادامه جلسه، برنامه ها به ریز قرائت و مسئول اجرای هر شاخص نیز مشخص گردید.