سرهنگ بابک نمک شناس در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تمایل بعضی از شهروندان برای مبدل دارایی خود به طلا و ارز اظهار کرد: این مبحث موجب شده تا بعضی از مجرمان به سمت دزدی از منازل گرایش پیدا نمایند که در همین راستا لازم هست […]

سرهنگ بابک نمک شناس در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تمایل بعضی از شهروندان برای مبدل دارایی خود به طلا و ارز اظهار کرد: این مبحث موجب شده تا بعضی از مجرمان به سمت دزدی از منازل گرایش پیدا نمایند که در همین راستا لازم هست شهروندان از حفظ غیراصولی و ناایمن این اقلام در خانه ها و منازل خود اجتناب کنند.

وی با بیان اینکه منازل به هیچ عنوان محل شایسته ای برای حفظ از طلا و ارز نیستند، اظهار کرد: خوب ترین محل برای حفظ این مورد ها صندوق های امانت بانک هاست و خوب تر هست شهروندان اگر چنین اقلامی را در خانه دارند، آن را به صندوق امانات بانک ها بسپارند و برای حفظ از ارز نیز سفارش می کنیم حفظ این ارزها در حساب های ارزی هست.

نمک شناس اضافه کرد: زنان نیز توجه دارا باشند که به هیچ عنوان طلا و جواهرات خود را داخل منازل و به روی میز آرایش یا در فراروی دید قرار ندهند چون که با توجه به اینکه دزدان در زمان کوتاهی وارد خانه شده و به سرعت از آن خارج می گردند عموما به سمت محل هایی می روند که بیشترین احتمال حفظ طلا و جواهر در آن وجود دارد در نتیجه محل هایی مثل میز توالت، کمد، کشو و نظایر آن محل شایسته ای برای حفظ از طلا و جواهرات نیست.

انتهای پیام