جهان نیوز درج کرد: احمدی‌نژاد که در دولت اول خود با مشخصه انقلابی‌گری و ولایت پذیری شناخته می‌شد، به وسیله حلقه‌ای از یاران منحرف، حالا با اظهارات و رفتارهای ساختارشکنانه به نظر می‌رسد در پی هیاهو و ایجاد هزینه برای نظام هست. طی یکسال موخر شاهد فعالیت‌های تحریک آمیز جریان انحرافی و در راس آن […]

جهان نیوز درج کرد: احمدی‌نژاد که در دولت اول خود با مشخصه انقلابی‌گری و ولایت پذیری شناخته می‌شد، به وسیله حلقه‌ای از یاران منحرف، حالا با اظهارات و رفتارهای ساختارشکنانه به نظر می‌رسد در پی هیاهو و ایجاد هزینه برای نظام هست.

طی یکسال موخر شاهد فعالیت‌های تحریک آمیز جریان انحرافی و در راس آن احمدی نژاد، برای ایجاد هرج و مرج و کشاندن مردم به خیابان‌ها بوده‌ایم.

احمدی‌نژاد که در دولت اول خود با مشخصه انقلابی‌گری و ولایت پذیری شناخته می‌شد، به وسیله حلقه‌ای از یاران منحرف، حالا با اشاره به مشکلات اقتصادی و وضع موجود به نظر می‌رسد با ایجاد هیاهو در پی گذر از مبانی اصل انقلاب و ایجاد هزینه برای نظام هست.

در این رابطه، نوع مواجهه مردم با آشوب‌های دی ماه سال گذشته نمایش داد که علیرغم گله‌مندی، مردم خواهان محافظت آرامش و برطرف صحیح مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز، در چارچوب انقلاب و جمهوری اسلامی می باشند. اما آیا احمدی‌نژاد و دوستانش این پیام را دریافت کرده یا اینکه در پی پوشیدن جلیقه‌های زرد در دی ماه می باشند؟