۷۰  ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش هست که باید آن را آسان سازی کنیم و نظام بانکی باید پای این کار بیاید. صیانت از اشتغال موجود در گرو انجام این هدف هست. وی با بیان این که ما در راستای اشتغال مکلف به صیانت از اشتغال موجود بوده و با روش هایی تحت […]

 ۷۰  ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش هست که باید آن را آسان سازی کنیم و نظام بانکی باید پای این کار بیاید. صیانت از اشتغال موجود در گرو انجام این هدف هست.

وی با بیان این که ما در راستای اشتغال مکلف به صیانت از اشتغال موجود بوده و با روش هایی تحت عنوان اشتغال فراگیر در نقاط روستایی و بخش های کمتر از ۱۰ هزار نفر در حال انجام این کار هستیم افزود: این کار غیرمتمرکز هست و در سطوح استانی با نظارت استانداران انجام می گردد.

۵ شریعتمداری افزود: این طرح توان دارد کمک کند تا در سال اول به کارگیری فردی که وارد محیط کار می گردد، بدون پرداخت حقوق تامین اجتماعی و با پایبندی دولت مبنی بر پرداخت بیمه حوادث کار، شغل یک ساله‎ای را به وجود آورد.

بیشتر از ۵۵ درصد این شغل ها جذب واحدهای تولیدی می گردند و مشارکت خواهند کرد. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: سایر طرح های اشتغال فراگیر که دربردارنده ششطرح هست و هر کدام در جای خود کارکرد تقریبا مناسب و خوبی داشته، با قوت دنبال خواهد گردید.

 ایجاد اشتغال از طریق میانبرها برای حل مشکلات با مشارکت تمام دستگاه ها ایجاد می شود و در صیانت از اشتغال موجود باید یک سری کارهای پایه ای صورت گیرد. 

باید نرخ نفع را برای این واحدهای تولیدی را کاهش دهیم زیرا امروز نرخ بازده در کشور بالا نیست، در نتیجه قطعا باید نرخ نفع کاهش یابد. اگر این نرخ به صورت استانی تخصیص پیدا نماید و به واحدهای تولیدی پرداخت گردد، مراجع اولیه با نرخ تمام شده پایین تری در اختیار مردم قرار می گیرد.  کاهش نرخ مالیات به صورت عام از واحدهای حقوقی هم مورد توافق ما بوده و باید بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.  این مورد ها مهمترین روش ها برای صیانت از اشتغال هست. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اتکای دولت به شرکای اجتماعی در مسائل اجتماعی از مهمترین برنامه های ماست، تصریح نمود: باید شرایط آسان سازی گری ایجاد گردد که بتواند شرکای اجتماعی را زیادتر دخالت دهد.

 ارائه خدمات اجتماعی به مردم توسط شرکای اجتماعی از مهمترین عنوان های در دستور کار ما هست. 

انتهای پیام