مصطفی جودی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات دولت، خودروسازان باید معادل ۳۰ درصد تولیداتشان و واردکنندگان خودرو نیز متناسب با ظرفیت واردات، عده ای خودروی کهنه را از رتبه خارج و گواهی اسقاط عرضه می کردند. وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ اجرای این قانون برای […]

مصطفی جودی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات دولت، خودروسازان باید معادل ۳۰ درصد تولیداتشان و واردکنندگان خودرو نیز متناسب با ظرفیت واردات، عده ای خودروی کهنه را از رتبه خارج و گواهی اسقاط عرضه می کردند.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ اجرای این قانون برای واردکنندگان خودرو شروع گردید، افزود: با این وجود خودروسازان از اجرای این قانون اجتناب کردند تا اینکه درنهایت سال گذشته هیات دولت مصوبه سابق خود در راستای الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای کهنه را کنسل کرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه ها اسقاط و بازیافت خودروی کهنه دنبال کرد: این وضع در حالی هست که از اوائل تیر ماه با ممنوع شدن واردات خودرو، فعالیت واردکنندگان خودرو متوقف و در پی آن اسقاط خودروهای کهنه نیز متوقف شده هست.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی هفته گذشته کمیسیون صنعت های و معادن مجلس شورای اسلامی تبصره ای به ماده ۸ قانون هوای پاک اضافه کرد که طبق آن خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی باید یک خودروی کهنه را از رتبه خارج کنند.

وی افزود: حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودروی کهنه در کشور وجود دارد که در پی ممنوعیت واردات خودرو، فعالیت آنان متوقف شده و ادامه وضع فعلی و متوقف ماندن اسقاط خودروهای کهنه، موجب به خطر افتادن سرمایه بخش خصوصی و نابود شدن اشتغال موجود در این جایگاه ها خواهد گردید.

انتهای پیام